nabór 2019/2020

Program studiów magisterskich z fizyki (2019-2021)

STUDIA II STOPNIA (2-letnie dzienne)

Fizyka - 2019 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Mechanika analityczna

30

30  

60

E/Zo

5

Zastosowania teorii grup w fizyce

30 15   60 E/Zo 4

Fizyka fazy skondensowanej

60

30

30

120

E/Zo

8

Zaawansowane metody numeryczne w fizyce

30

 

15

45

Z/Zo

5

Metody doświadczalne fizyki

45

 

 

45

Z/Zo

5

Razem semestr 1

195

75

45

315

 

27

I ROK - SEMESTR 2

Elektronika w eksperymencie fizycznym lub symulacje komputerowe *)

15

  30

45

Z/Zo

3

Laboratorium fizyczne*)

   

75

75

Zo

8

Fizyka kwantowa

45

30

 

75

E/Zo

7

Nieliniowe układy dynamiczne i chaos

30

 

15

45

E/Zo

4

Filozofia nauki

15     15 Z 2

Praktyka zawodowa *) (60 godz. na 1 roku)

          2

Razem semestr 2

105

30

120

255

 

26

             

Razem I rok

300

105

165

570

 

53

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Modelowanie stochastyczne

30

  15

45

E/Zo

4

Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych

30 30   60 E/Zo 5

Wykład monograficzny I*)

30

15

 

45

E/Zo

5

Wykład monograficzny II*)

30 15   45 E/Zo 5

Podstawy mikroprzedsiębiorczości

15

15

 

30

Zo/Zo

3

Seminarium dyplomowe*)

 

30

 

30

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

30

30

Zo

6

Praca magisterska*) i egzamin dyplomowy

          5

Razem semestr 3

135

105

45

285

 

35

II ROK - SEMESTR 4

Teoria pola

30 30   60 E/Zo 6

Laboratorium fizyki jądrowej

    45 45 Zo 4

Wykład monograficzny III*)

30

15

 

45

E/Zo

5

Wykład wydziałowy- matematyka *)

30     30 Zo 2

Konwersatorium języka angielskiego

  30

 

30

Zo

2

Seminarium dyplomowe*)

 

30

 

30

Zo

2

Pracownia magisterska*)

 

 

30

30

Zo

6

Praca magisterska i egzamin dyplomowy*)

 

   

 

E 10

Razem semestr 4

90

105

75

270

 

37

             

Razem II rok

135

165

75

495

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Sierpień 2019 - 11:16; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Sierpień 2019 - 11:39; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech