nabór 2017/2018 i 2018/2019

Matematyka: program studiów licencjackich (obowiązuje od naboru 2017/2018)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Matematyka (ogólna) - od 2017

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

(sylabusy dostępne też w programach dla poprzednich naborów)

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Analiza matematyczna

60

60 30

150

E/Zo/Zo

11

Algebra liniowa z gemometrią

30

45

 

75

E/Zo

8

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

6

Oprogramowanie matematyczne

    30 30 Zo 2

Ochrona własności intelektualnej

15

 

 

15

Z

1

Razem semestr 1

135

165

60

360

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

11

Algebra liniowa z geometrią

30

30 15

75

E/Zo/Zo

7

Język angielski (B2)

  30

 

30

Z

2

Matematyka dyskretna *)

15

30

 

45

E/Zo

3

Podstawy programowania

30

15

30

75

E/Zo/Zo

5

Wydział z nauk społecznych

15     15 Z 2

Wychowanie fizyczne

 

30  

30

Z 0

Razem semestr 2

150

195

45

390

 

30

             

Razem I rok

285

360

105

750

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna

60

60  

120

E/Zo

11

Język angielski (B2)

 

30

 

30

Z

2

Rachunek prawdopodobieństwa

45

45

 

90

E/Zo

7

Algorytmy i struktury danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 3

165

165

30

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Topologia I *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Praktyka zawodowa 120 godzin

 

   

 

Z

6

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Statystyka I

30

15

15

60

E/Zo/Zo

6

Algebra

30

30

 

60

E/Zo

6

Język angielski (B2)

  30   30 Z/ECP 2

Razem semestr 4

120

135

15

270

 

30

             

Razem II rok

285

300

45

630

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Wykład ogólnouczelniany

30

   

30

Zo

2

Seminarium licencjackie

 

30

 

30

Zo

3

Równania różniczkowe

30

30

 

60

E/Zo

5

Analiza danych I*)

30

 

30

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakulatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Algebra

30 30   60 E/Zo 5

Razem semestr 5

180

150

30

360

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30  

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30 30

 

60

E/Zo

5

Przedmiot fakultatywny*)

30

30

 

60

E/Zo

5

Bazy danych

30

 

30

60

E/Zo

5

Seminarium licencjackie

 

30  

30

Z 3

Wykład z nauk humanistycznych

15     15 Z 2

Razem semestr 6

135

120

30

275

 

30

             

Razem III rok

315

270

60

635

 

60

*) przedmiot do wyboru związany ze specjalnością (sylabusy dostępne w tokach dla poprzednich naborów)

Fakultety: Elementy teorii gier, Funkcje analityczne I, Funkcje rzeczywiste, Geometria różniczkowa, Matematyka finansowa, Teoria mnogości, Analiza numeryczna, Kombinatoryka, Rachunek prawdopodobieństwa II, Równania różniczkowe cząstkowe, Teoria Galois, Teoria liczb,

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. Lipiec 2017 - 10:16; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: środa, 3. luty 2021 - 13:29; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita