nabór 2020/2021

Aplikacje internetowe i bazy danych: program studiów licencjackich (2020-2023)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Aplikacje internetowe i bazy danych - 2020 - 2023

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

5

Matematyka dyskretna I

30

30

 

60

E/Zo

6

Wstęp do programowania

30

 

45

75

E/Zo

7

Analiza matematyczna

30 30   60 E/Zo 5

Środowisko programisty

15

 

30

45

Z/Zo

3

Język angielski

 

60

 

60

Zo

4

Razem semestr 1

135

150

75

360

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyka dyskretna II

30

30

 

60

E/Zo

6

Algebra liniowa 

30 30   60 E/Zo 5

Języki programowania

30

  30

60

E/Zo

7

Bazy danych

30  

30

60

E/Zo

7

Społeczne i prawne aspekty informatyki

15

 

 

15

Z

1

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

0

Język angielski

 

60  

60

E 4

Razem semestr 2

135

150

60

345

 

30

             

Razem I rok

270

300

135

705

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

30

30  

60

E/Zo

5

Algorytmy i struktury danych I

30

 

30

60

E/Zo

6

Architektura komputerów komputerowych

15

 

15

30

Z/Zo

3

Programowanie obiektowe

30

 

30

60

E/Zo

6

Systemy operacyjne

30   30 60 E/Zo 6

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

0

Język agnielski dla informatyków

 

60

 

60

Z

4

Razem semestr 3

135

120

105

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Algorytmy i struktury danych II

30

 

30

60

E/Zo

5

Algorytmy numeryczne

30

  30

60

E/Zo

5

Programowanie linowe

15  

15

30

Zo/Zo

3

Aplikacje bazodanowe

30

 

30

60

E/Zo

5

Inżynieria oprogramowania

15   15 30 Z/Zo 2

Automaty, języki i złozoność obliczeniowa

30 30   60 E/Zo 5

ABC przedsiębiorczości

15     15 Z 2

Praktyki zawodowe (120 godzin)

 

   

 

  3

Razem semestr 4

165

30

120

315

 

30

             

Razem II rok

300

150

225

675

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Projekt zespołowy

 

 

45

45

Zo

6

Sieci komputerowe

30   30 60 E/Zo 6

Wykład specj. I - Technologie Java Enterprise

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny

15   15 30 Zo/Zo 2

Wykład fakultatywny

15   15 30 Zo/Zo 2

Wykład ogólnouczelniany

30     30 Zo 2

Razem semestr 5

180

 

180

315

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Wykład specj. II- Serwery baz danych

30

  30

60

E/Zo

6

Wykład spec. III- Technologie sieci Web

30  

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład fakultatywny

15

 

15

30

Zo/Zo

2

Wykład fakultatywny

15   15 30 Zo/Zo 2

Wykład fakultatywny

15   15 30 Zo/Zo 2

Seminarium licencjackie *)

  30

 

30

Z

4

Przygotowanie egzaminu licencjackiego

 

 

 

 

 

2

Razem semestr 6

135

30

135

300

 

30

             

Razem III rok

315

30

315

660

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Wrzesień 2020 - 08:39; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 30. Listopad 2020 - 23:30; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita