nabór 2018/2019

Aplikacje internetowe i bazy danych: program studiów licencjackich (2018-2021)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Aplikacje internetowe i bazy danych - 2018 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wstęp do matematyki

30

30

 

60

E/Zo

7

Matematyka dyskretna I

30

30

 

60

E/Zo

7

Wstęp do programowania

30

30

30

90

E/Zo/Zo

8

Środowisko programisty

15

 

30

45

Z/Zo

4

Język angielski

 

60

 

60

Z

4

Razem semestr 1

105

150

60

315

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyka dyskretna II

30

30

 

60

E/Zo

6

Algebra liniowa z geometrią

30 30   60 E/Zo 5

Języki programowania

30

  30

60

E/Zo

6

Bazy danych

30  

30

60

E/Zo

6

Społeczne i prawne aspekty informatyki

15

 

 

15

Z

1

Wykład z nauk społecznych*)

15     15 Z 2

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

0

Język angielski

 

60  

60

E 4

Razem semestr 2

150

150

60

360

 

30

             

Razem I rok

255

300

120

675

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Analiza matematyczna I

30

30  

60

E/Zo

4

Algorytmy i struktury danych I

30

 

30

60

E/Zo

6

Architektura komputerów

30

 

30

60

E/Zo

6

Programowanie obiektowe

30

 

30

60

E/Zo

6

Systemy operacyjne

30   30 60 Zo/Zo 4

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

0

Agnielski dla informatyków

 

60

 

60

Z

4

Razem semestr 3

120

120

90

330

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Algorytmy i struktury danych II

30

 

30

60

E/Zo

5

Analiza matematyczna II

30

30  

60

E/Zo

4

Projektowanie języków XML

30  

30

60

E/Zo

4

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

30

30

 

60

E/Zo

4

Aplikacje bazodanowe

30

 

30

60

E/Zo

5

Inżynieria oprogramowania

15   15 30 Z/Zo 2

Wykład z nauk humanistycznych*)

15     15 Z 2

Praktyki zawodowe (120 godzin)

 

   

 

  4

Razem semestr 4

180

60

105

345

 

30

             

Razem II rok

300

180

195

675

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Projekt zespołowy

 

 

45

45

Zo

3

Algorytmy numeryczne

30

 

30

60

E/Zo

6

Sieci komputerowe

30

 

30

60

E/Zo

6

Wykład specj. I- Technologie Java Enterprise

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny*)

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny*)

15   15 30 Zo/Zo 3

Wykład ogólnouczelniany

30     30 Zo 2

Razem semestr 5

180

 

180

360

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Wykład specj. II- Serwery baz danych

30

  30

60

E/Zo

5

Wykład spec. III- Technologie sieci Web

30  

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny *)

30

 

30

60

E/Zo

5

Wykład fakultatywny *)

15

 

15

30

Zo/Zo

3

Automaty, języki i złozoność obliczeniowa

30 30   60 E/Zo 5

Seminarium licencjackie

  30

 

30

Z

1

Egzamin licencjacki

 

 

 

 

 

6

Razem semestr 6

135

60

105

300

 

30

             

Razem III rok

315

60

315

660

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Listopad 2018 - 10:01; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: wtorek, 26. Styczeń 2021 - 07:39; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita