nabór 2020/2021

Program studiów licencjackich z fizyki (2020-2023)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

FIZYKA - 2020 - 2023

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wstęp do fizyki z elementami matematyki wyższej

 

30  

30

Zo

3

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

9

Algebra liniowa z geometrią

15

45

 

60

Z/Zo

5

Mechanika

45

45

 

75

E/Zo

6

Opracowanie danych pomiarowych

15

 

15

30

Z/Zo

3

Razem semestr 1

135

180

15

330

 

26

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

9

Algebra liniowa z geometrią

30

30  

60

E/Zo

5

Termodynamika

30 30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna I Mechanika *)

 

 

45

45

Zo

5

Programowanie

30

 

30

60

Z/Zo

4

Mechanika

15

30  

45

E/Zo 4

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 2

Razem semestr 2

180

150

75

405

 

34

             

Razem I rok

315

330

90

735

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Metody matematyczne fizyki I

30

30  

60

E/Zo

6

Elektromagnetyzm

45

30

 

75

E/Zo

6

Optyka i fale

45

30

 

75

E/Zo

6

Pracownia fizyczna I  Termodynamika, optyka geometryczna *)

 

 

45

45

Zo

5

Metody obliczeniowe fizyki *)

30

 

30

60

Z/Zo

5

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 3

150

150

75

375

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Metody matematyczne fizyki II

30

30

 

60

E/Zo

4

Elementy fizyki współczesnej

45

30  

75

E/Zo

6

Pracownia fizyczna I  Elektromagnetyzna, optyka falowa *)

    45 45 Zo 5

Mechanika klasyczna

45 30

 

75

E/Zo

4

Wykład z nauk humanistycznych *)

15     15 Z 2

Wykład monograficzny *)

30

 

15

45

Z/Zo

2

Język angielski

 

30  

30

Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15  

 

15

Zo

1

Praktyki zawodowe (120 godzin na drugim roku)

 

 

 

 

 

5

Razem semestr 4

180

150

60

390

 

31

             

Razem II rok

330

300

135

765

 

61

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Mechanika kwantowa

45

45

 

90

E/Zo

8

Astrofizyka

30

15

 

45

E/Zo

5

Wykład fakultatywny 1 *)

45

15

 

60

Z/Zo

4

Wykład fakultatywny 2 *)

45 15   60 Z/Zo 4

Wykład fakultatywny do wyboru **)

30

 

 

30

Zo

2

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 5

195

120

 

315

 

25

III ROK - SEMESTR 6

Pracownia fizyczna II *)

    75 75 Zo 9

Elektrodynamika

45

30

 

75

E/Zo

6

Fizyka statyczna

30

30  

60

E/Zo

4

Wykład fakultatywny 3 *)

45 15

 

60

Z/Zo

4

Wykład fakultatywny 4 *)

45

15

 

60

Z/Zo

4

Seminarium dyplomowe *)

 

30

 

30

Zo

2

Język angielski

 

30  

30

Zo/ECP 2

Przygotowanie do egz. licencjackiego

 

 

 

 

E

5

Razem semestr 6

165

150

75

390

 

36

             

Razem III rok

360

270

75

705

 

61

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 9. Wrzesień 2020 - 09:41; osoba wprowadzająca: Ludmiła Majchrzak Ostatnia zmiana: środa, 9. Wrzesień 2020 - 10:18; osoba wprowadzająca: Ludmiła Majchrzak