nabór 2018/2019

Program studiów licencjackich z fizyki (2018-2021)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

FIZYKA - 2018 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wstęp do fizyki z elementami matematyki wyższej

 

30  

30

Zo

3

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

9

Algebra liniowa z geometrią

15

45

 

60

Z/Zo

5

Mechanika

60

45

 

105

E/Zo

10

Opracowanie danych pomiarowych

15

 

15

30

Z/Zo

3

Razem semestr 1

150

180

15

345

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna

60

60

 

120

E/Zo

9

Algebra liniowa z geometrią

30

30  

60

E/Zo

5

Termodynamika

30 30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna I *)

 

 

45

45

Zo

5

Programowanie

30

 

30

60

Z/Zo

4

Wychowanie fizyczne

 

30  

30

Z 0

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 2

Razem semestr 2

165

150

75

375

 

30

             

Razem I rok

315

330

90

735

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Metody matematyczne fizyki I

30

30  

60

E/Zo

6

Elektromagnetyzm

45

30

 

75

E/Zo

6

Optyka i fale

45

30

 

75

E/Zo

6

Pracownia fizyczna I *)

 

 

45

45

Zo

5

Metody obliczeniowe fizyki *)

30

 

30

60

Z/Zo

5

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 3

150

120

75

345

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Metody matematyczne fizyki II

30

30

 

60

E/Zo

4

Elementy fizyki współczesnej

45

30  

75

E/Zo

6

Mechanika klasyczna

30 30

 

60

E/Zo

4

Wkład fakulatywny 1 *)

45

15

 

60

Z/Zo

4

Wykład z nauk humanistycznych *)

15     15 Z 2

Wykład monograficzny *)

30

 

15

45

Z/Zo

2

Język angielski

 

30  

30

Zo 2

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15  

 

15

Zo

1

Praktyki zawodowe (120 godzin na drugim roku)

 

 

 

 

 

5

Razem semestr 4

210

135

15

360

 

30

             

Razem II rok

360

255

90

705

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Pracownia fizyczna II *)

 

  75

75

Zo

9

Mechanika kwantowa

45

45

 

90

E/Zo

8

Astrofizyka

30

15

 

45

E/Zo

5

Wykład fakultatywny 2 *)

45

15

 

60

Z/Zo

4

Wykład ogólnouczelniany do wyboru *)

30

 

 

30

Zo

2

Język angielski

 

30

 

30

Zo

2

Razem semestr 5

150

105

75

330

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Elektrodynamika

30

30

 

60

E/Zo

4

Fizyka statyczna

30

30  

60

E/Zo

4

Wykład fakultatywny 3 *)

45 15

 

60

Z/Zo

4

Wykład fakultatywny 4 *)

45

15

 

60

Z/Zo

4

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Zo

2

Język angielski

 

30  

30

Zo/ECP 2

Przygotowanie pracy i egz. licencjackiego

 

 

 

 

E

10

Razem semestr 6

150

150

 

300

 

30

             

Razem III rok

300

255

75

630

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Listopad 2018 - 10:40; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Grudzień 2018 - 09:39; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita