nabór 2022/2023

Program studiów licencjackich (2022-2025)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Fizyka medyczna - 2022 - 2025

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wstęp do fizyki z elementami matematyki wyższej

15

45  

60

Z/Zo

6

Analiza matematyczna ( I + II )

30

60

 

90

E/Zo

8

Technologia informacyjna

15

 

30

45

Z/Zo

4

Podstawy fizyki dla fizyki medycznej I

45

45

 

90

E/Zo

8

Logika z elementami semiotyki

15

 

 

15

Zo

2

Etyka

15

 

 

15

Zo

2

Razem semestr 1

135

150

30

315

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna ( I+II )

30

45

 

75

E/Zo

6

Algebra liniowa

30

30  

60

E/Zo

5

Wstęp do programowania

   

30

30

Zo

2

Podstawy fizyki dla fizyki medycznej II

45

30

 

75

E/Zo

6

Pracownia fizyczna 1 (mechanika z termodynamiką) *)

 

 

45

45

Zo

5

Chemia medyczna

30

   

30

E 2

Psychologia z elementami psychologii klinicznej

15  

15

30

Zo

2

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 2

Razem semestr 2

165

105

90

360

 

30

             

Razem I rok

300

255

120

675

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Język angielski

  30   30 Zo 2

Metody obliczeniowe fizyki medycznej *)

45

  30

75

Z/Zo

5

Podstawy fizyki dla fizyki medycznej III *)

30

30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna 1 (elektromagnetyzm i spektroskopia) *)

 

 

45

45

Zo

5

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Anatomia prawidłowa

20   15 35 E/Z 3

Fizjologia

20

 

 

20

E

3

Podstawy medycyny klinicznej i jej diagnostyki obrazowej

30 15   45 E/Z 4

Podstawy ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia

15     15 Zo 1

Prawo medyczne w ochronie radiologicznej

10     10 Zo 1

Podstawy metodologii badań naukowych

10     10 Zo 1

Razem semestr 3

180

105

90

375

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Język angielski

  30   30 Zo 2

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki

30

 

45

75

Z/Zo

3

Laboratorium sygnałów medycznych *)

 

  30

30

Zo

2

Podstawy fizyki współczesnej- fizyka kwantowa *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna 2 do fizyki kwantowej i biofizyki *)

 

 

60

60

Zo

4

Podstawy fizyki teoretycznej dla fizyki medycznej I

30

30

 

60

E/Zo

4

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15

   

15

Z 1

Biofizyka układów biologicznych

30

 

 

30

E

2

Wykład z nauk humanistycznych *)

15     15 Z 2

Kurs przygotowawczy do praktyk w ZOZ

20

 

 

20

Z

1

Praktyka, 120 godzin

        Z 4

Razem semestr 4

170

120

135

425

 

30

             

Razem II rok

350

255

195

800

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Laboratorium fizyki medycznej *)

 

  15

15

Zo

1

Fizyka promieniowania jonizującego *)

30

15

45

90

E/Zo/Zo

7

Podstawy fizyki teoretycznej dla fizyki medycznej II

30

30

 

60

E/Zo

4

Język angielski

  30   30 Zo 2

Biotermodynamika z elementami fizyki statystycznej

30

30

 

60

E/Zo

4

Podstawy radiologii i kontrola jakości w radiologii

30

 

30

60

E/Zo

4

Radiobiologia, dozymetria, ochrona radiologiczna, kurs ochrony radiologicznej pacjenta

30

30

 

60

E/Z

3

Wykład fakultatywny 1 *)

15     15 Zo 1

Wykład fakultatywny 2 *)

15     15 Zo 1

Wykład fakultatywny 3 *)

15     15 Zo 1

Wykład ogólnouczelniany *)

30     30 Zo 2

Razem semestr 5

225

135

90

450

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Język angielski

  30   30 ECP 2

Aparatura medyczna

30

 

30

60

E/Zo

5

Podstawy radioterapii i kontrola jakości w radioterapii

30

  30

60

E/Z

6

Podstawy medycyny nuklearnej i kontrola jakości w medycynie nuklearnej

15  

15

30

E/Zo

3

Wykład fakultatywny 4 *)

15

 

 

15

Zo

1

Wykład fakultatywny 5 *)

15     15 Zo 1

Wykład fakultatywny 6 *)

15   15 30 Zo/Zo 2

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Zo

3

Przygotowanie egzaminu licencjackiego *)

          7

Razem semestr 6

120

60

90

270

 

30

             

Razem III rok

345

195

180

720

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

BHP/ergonomia - 4 godziny

 

 

Załącznik Rozmiar
syl_chemia_medyczna_2022-1654506486756.pdf 604.63 KB
syl_algebra_liniowa_2022-1654506482016.pdf 605.91 KB
syl_wstep_do_fizyki_z_elementami_matematyki_wyzszej_2022-1654506473788.pdf 606.12 KB
syl_technologia_informacyjna_2022-1654506469724.pdf 607.2 KB
syl_podstawy_fizyki_dla_fizyki_medycznej_i_2022-1654506465199.pdf 759.71 KB
syl_logika_z_elementami_semiotyki_2022-1654506460482.pdf 604.38 KB
syl_etyka_2022-1654506454563.pdf 606.87 KB
syl_ultrasonografia_2024-1654506696648.pdf 598.73 KB
syl_jezyk_angielski_terminologia_radiologiczna_2024-1654506692178.pdf 601.64 KB
syl_seminarium_licencjackie_2022-1654506685697.pdf 677.6 KB
syl_pozytonowa_tomografia_emisyjna_2024-1654506679473.pdf 602.38 KB
syl_historia_medycyny_z_historia_radiologii_2024-1654506673738.pdf 601.38 KB
syl_fizyka_medyczna_w_kardiologii_2024-1654506669801.pdf 600.13 KB
syl_radiobiologia_dozymetria_ochrona_radiologiczna_kurs_ochrony_radiologicznej_2022-1654506662971.pdf 680.61 KB
syl_podstawy_radiologii_i_kontrola_jakosci_w_radiologii_2022-1654506658579.pdf 677.93 KB
syl_podstawy_fizyki_teoretycznej_dla_fizyki_medycznej_ii_2022-1654506654526.pdf 682.82 KB
syl_laboratorium_fizyki_medycznej_2024-1654506650276.pdf 606.29 KB
syl_fizyka_promieniowania_jonizujacego_2022-1654506645689.pdf 835.96 KB
syl_praktyka_2023-1654506640269.pdf 601.69 KB
syl_pracownia_fizyczna_2_do_fizyki_kwantowej_i_biofizyki_2022-1654506635591.pdf 684.49 KB
syl_podstawy_fizyki_wspolczesnej_-_fizyka_kwantowa_2022-1654506631476.pdf 758.54 KB
syl_podstawy_fizyki_teoretycznej_dla_fizyki_medycznej_i_2022-1654506626505.pdf 683.36 KB
syl_laboratorium_sygnalow_medycznych_2022-1654506622682.pdf 605.68 KB
syl_kurs_przygotowawczy_do_praktyk_w_zoz_2022-1654506618723.pdf 600.12 KB
syl_biofizyka_ukladow_biologicznych_2022-1654506614571.pdf 679.33 KB
syl_jezyk_angielski_2022-1654506608827.pdf 679.02 KB
syl_prawo_medyczne_w_ochronie_radiologicznej_2022-1654506578594.pdf 678.71 KB
syl_pracownia_fizyczna_1_elektromagnetyzm_i_spektroskopia_2023-1654506573272.pdf 761.76 KB
syl_podstawy_metodologii_badan_naukowych_2022-1654506567991.pdf 604.91 KB
syl_podstawy_fizyki_dla_fizyki_medycznej_iii_2023-1654506560770.pdf 834.62 KB
syl_podstawy_fizyki_dla_fizyki_medycznej_iii_2023-1654506545966.pdf 834.62 KB
syl_podstawy_ekonomiki_i_zarzadzania_w_ochronie_zdrowia_2022-1654506541697.pdf 605.21 KB
syl_metody_obliczeniowe_fizyki_medycznej_2022-1654506536969.pdf 686.71 KB
syl_fizjologia_2022-1654506532828.pdf 602.37 KB
syl_anatomia_prawidlowa_2022-1654506528508.pdf 680.46 KB
syl_wstep_do_programowania_2022-1654506523518.pdf 602.1 KB
syl_psychologia_z_elementami_psychologii_klinicznej_2022-1654506517072.pdf 680.57 KB
syl_pracownia_fizyczna_1_mechanika_z_termodynamika_2022-1654506500813.pdf 908.3 KB
syl_podstawy_fizyki_dla_fizyki_medycznej_ii_2022-1654506491057.pdf 833.06 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Kwiecień 2022 - 07:43; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Czerwiec 2022 - 11:12; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita