nabór 2018/2019

Program studiów BJiOR (nabór 2018/2019)

 

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna - 2018 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

BHP i ergonomia

15

   

15

Zo

1

Wprowadzenie do fizyki z elementami matematyki

15

45

 

60

Z/Zo

5

Podstawy chemii z elementami chemii nieorganicznej

30

45

30

105

E/Zo/Zo

9

Mechanika punktu, bryły i cząstki

45

30

 

75

E/Zo

6

Podstawy biologii

30

 

30

60

E/Zo

4

Matematyka (I i II)

30

30

 

60

E/Zo

5

Razem semestr 1

165

150

60

375

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Matematyka (I i II)

30

30 

 

60

E/Zo

4

Pracownia fizyczna - mechanika z termodynamiką

   

45

45

Zo

3

Algebra

30

30

 

60

E/Zo

4

Chemia jądrowa

30

30

 

60

E/Zo

4

Technologia informacyjna w fizyce

   

15

15

Zo

2

Technologia informacyjna w chemii

15

 

30

45

Z/Zo

2

Język angielski

 

60

 

60

Zo

3

Wstęp do programowania

    30 30 Zo 2

Termodynamika z elementami fizyki statystycznej

45 30   75 E/Zo 4

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 2

Razem semestr 2

165

180

120

465

 

30

             

Razem I rok

330

330

180

840

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Elektromagnetyzm i promieniowanie

30

30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna - elektromagnetyzm i fizyka kwantowa

   

45

45

Zo

3

Chemia analityczna

15

30

45

90

E/Zo/Zo

7

Chemia fizyczna

30

15

30

75

E/Zo/Zo

7

Ochrona radiologiczna 1

30

30

 

60

E/Zo

4

Metody obliczeniowe fizyki

30   30 60 Z/Zo 4

Razem semestr 3

135

105

150

390

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Ochrona radiologiczna 2

30

30

 

60

E/Zo

4

Podstawy ekotoksykologii

15   15 30 E/Zo 2

Podstawy fizyki współczesnej - fizyka kwantowa

30

30

 

60

E/Zo

4

Chemia organiczna z elementami biochemii

30

30

30

90

E/Zo/Zo

5

Radiochemia środowiska

30

15

30

75

E/Zo/Zo

5

Wykład z fakultatywny *)

30     30 Zo 1

Praktyka, 4 tygodnie

        Z 9

Wychowanie fizyczne

  30   30 Z 0

Razem semestr 4

165

135

75

375

 

30

             

Razem II rok

315

240

315

780

 

60

III rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Prawo w energetyce jądrowej ( i ochronie radiologicznej)

30     30 Zo 3

Zaawansowana pracownia fizyczna

 

 

60

60

Zo

5

Fiyka jądra atomowego i cząstek elementarnych

30 15 45 90 E/ZoZo 7

Energetyka jądrowa i procesy reaktorowe

30

   

30

E

2

Bezpieczeństwo jądrowe

30

30

 

60

Zo/Zo

5

Analiza instrumentalna w chemii

15

 

30

45

E/Zo

3

Monitoring skażeń radioaktywnych

30

15 15

60

Zo/Zo/Zo

5

Razem semestr 5

165

60

140

365

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15

   

15

Z

1

Wykład specjalizacyjny 1 *) (Ch)

30     30 Zo 2

Wykład specjalizacyjny 2 *) (F)

30     30 Zo 2

Promieniotwórczość w medycynie

30

   

30

E

2

Zaawansowana pracownia jądrowa *) (do wyboru profile)

   

75

75

Zo

7

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Zo

2

Pracownia licencjacka *)

   

60

60

Zo

4

Wykład z nauk humanistycznych do wyboru *)

15     15 Z 2

Przygotowanie pracy i egzaminu licencjackiego*)

        E

8

Razem semestr 6

120

30

135

285

 

30

             

Razem III rok

185

90

275

650

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Listopad 2018 - 11:10; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Listopad 2018 - 11:35; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita