prof. dr hab. Zdzisław Kamont

Zdzisław Kamont (1942-2012) urodził się 1 listopada 1942 roku we wsi Leśniki w obecnym województwie podlaskim. Był absolwentem Liceum Pedagogicznego w Białymstoku. W 1961 roku zdał egzamin dojrzałości. W 1966 roku ukończył studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, gdzie uzyskał tytuł magistra matematyki. Był uczniem profesora Wacława Pawelskiego. W 1972 roku uzyskał na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stopień doktora nauk matematycznych na podstawie rozprawy doktorskiej ”Zastosowanie charakterystyk do nierównosci mieszanych zachodzących między całkami układu równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu”. Na tym samym wydziale w 1979 roku uzyskał habilitację na podstawie rozprawy ”On first order partial differential-functional equations”. W 1994 roku otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Zmarł nagle 3 września 2012 roku w Gdańsku.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Październik 2020 - 21:10; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Październik 2020 - 21:10; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk