prof. dr hab. Lech Henryk Górniewicz

Prof. Lech Henryk Górniewicz urodził się 4 stycznia 1941 roku w Budkowie na Kujawach. W 1957 ukończył liceum ogólnokształcące w Lubrańcu. Potem odbył studia matematyczne najpierw na Studium Nauczycielskim w Toruniu, a następnie na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku uzyskując w roku 1965 tytuł magistra matematyki. W tymże roku podjął pracę na stanowisku asystenta w WSP w Gdańsku. W latach 1968 został doktorantem w Instytucie Matematycznym PAN w nowo powstałym Oddziale w Sopocie, pracując w zespole topologów z prof. Granasem, K. Gębą i A. Jankowskim. W IM PAN uzyskał stopień doktora w roku 1971 broniąc rozprawy pod tytułem `` Pewne twierdzenia o punktach stałych odwzorowań wielowartościowych''. Promotorem był prof. Kazimierz Gęba. Dalszą karierę kontynuował w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymując stopień doktora habilitowanego w roku 1975 na podstawie rozprawy ``Homological methods in fixedpoint theory of multi-valued maps'', i przechodząc na stanowisko docenta. Poza dużą aktywnością naukową w tym czasie bardzo angażował się w dydaktykę i pracę organizacyjną. Wielokrotnie wybierany był przez studentów najlepszym wykładowcą. W latach od 1978 do 1980 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki (wcześniej był wicedyrektorem). W latach 1980-1984 pracował na WSP w Słupsku, zaś od 1984 do emerytury w 2011 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pełnił m. in. funkcje kierownika Zakładu Analizy Matematycznej, a w latach 1987-1992 dyrektora Instytutu Matematyki. W roku 1984 otrzymał tytuł profesora. Po roku 2011 pracuje nadal na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Bydgoszczy. Nie zerwał też całkowicie kontaktu z Gdańskiem, przez wiele lat przyjeżdżając i prowadząc w latach 90-tych w ramach części etatu zajęcia m. in. z analizy matematycznej, a także wykłady monograficzne i seminaria dyplomowe. Nie unikał przy tym dodatkowych obowiązków np. w komisji przewodów doktorskich czy w Senacie. Był jednym z założycieli, a potem wieloletnim kierownikiem Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w Toruniu. Wśród innych licznych pełnionych funkcji należy wymienić członkostwo w Komitecie Matematycznym PAN, radzie naukowej IPPI PAN, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Aktywnie uczestniczył także w pracach Polskiego Towarzystwa Matematycznego pełniąc różne funkcje, m. in. Prezesa Oddziału Gdańskiego, a także Wiceprezesa w Zarządzie Głównym. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany: m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, nagrodą główną PTM im. S. Mazurkiewicza, nagrodami Ministra i Rektorów uczelni, medalem za zasługi dla Miasta Gdańska. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dorobek naukowy prof. Górniewicza obejmuje ponad 170 prac oryginalnych dotyczących takich m. in. zagadnień, jak teoria punktów stałych, analiza nieliniowa , inkluzje różniczkowe czy metody matematyczne ekonomii. Bazy danych odnotowują ponad 1000 cytowań pomimo swoich niedoskonałości.

Prof. Lech Górniewicz jest autorem lub współautorem pięciu ważnych i cytowanych monografii naukowych:

  1. „Topological Fixed Point Theory of Multivalued Mappings” (Kluwer 1999, II wyd. Springer 2006),
  2. “Handbook of Topological Fixed Point Theory” (red. z R. Brownem i M. Furi- Springer 2005),
  3. „Topological Fixed Point Principles for Boundary Value Problems” ( z J. Andresem – Kluwer 2003),
  4. “Existence and structure of solution sets for impulsive differential inclusions: a survey” ( z S. Djebali I A. Ouachabem- Lect. Notes in Nonlinear Analysis, Toruń 1012),
  5. “ Solution Sets for Differential Equations and Inclusions” ( z S. Djebali I A. Ouachabem- de Gruyter2013).

Jest też współzałożycielem i wieloletnim redaktorem ważnego polskiego czasopisma “Topological Methods in Nonlinear Analysis” wydawanego w Toruniu, a także członkiem komitetów redakcyjnych wielu innych czasopism matematycznych na całym świecie. Jego wkład w wychowanie młodych kadr jest wybitny: wypromował 16 doktorów ( w tym 5 z Gdańska : Józef Bryszewski, Zygfryd Kucharski, Sławomir Kwasik, Jerzy Jezierski, Zdzisław Dzedzej). Miał znaczny udział w dalszym rozwoju wielu matematyków (habilitacje), na przykład w Gdańsku : Tadeusz Pruszko, Jerzy Jezierski, Zdzisław Dzedzej.

Podręczniki akademickie, z których pierwszy, Analiza Matematyczna dla Fizyków, powstał jeszcze w Gdańsku, cieszyły się dużą popularnością wśród studentów i wykładowców. Jest też wkład nieco mniej policzalny, ale równie ważny i inspirujący , jak wieloletnie prowadzenie seminarium z Teorii Punktów Stałych w Gdańsku, z sesjami wyjazdowymi w Olsztynie, Słupsku, a potem w Toruniu. Trudno nie wspomnieć o różnych szkołach letnich, zimowych, warsztatach ( również dla młodzieży szkolnej) organizowanych w różnych miejscach w Polsce. Prof. Górniewicz zawsze też był i jest otwarty , gdy trzeba się poradzić sprawach naukowych i nie tylko, pamiętając i interesując się losami dawnych współpracowników i studentów, których liczba jest trudna do oszacowania. Również ci, którym nie udało się z różnych względów kontynuować kariery naukowej, czy też zrobić doktoratu, mają go we wdzięcznej pamięci. Wykorzystując swoje liczne kontakty zagraniczne, pomagał młodym załatwiać stypendia czy inne formy dofinansowania, a także inspirując wspólne prace.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Październik 2020 - 21:07; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Październik 2020 - 21:07; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk