prof. dr hab. Wacław Marzantowicz

Prof. Wacław Bolesław Marzantowicz urodził się 18 czerwca 1950 roku w Poznaniu. Tam skończył I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego, odnosząc pierwszy sukces matematyczny – finał XVIII Olimpiady Matematycznej. Studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1972. Następnie podjął studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie pod opieką doc. Andrzeja Jankowskiego, a po jego śmierci w 1975,   prof. Kazimierza Gęby. Pracę doktorską „Liczby Lefschetza odwzorowań przemiennych z działaniem grupy” obronił w IM PAN w roku 1977. Promotorem był prof. Kazimierz Gęba.  Już w roku 1976 podjął pracę w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, którą kontynuował do roku 1997. W roku 1991 habilitował się w IM PAN na podstawie rozprawy „Metody topologii niezmienniczej stosowane w zagadnieniach wariacyjnych”.

Na UG wyróżniał się aktywnością naukową w ramach seminarium topologicznego kierowanego przez prof. Gębę, ale także dydaktyczną i organizacyjną. Brał aktywny udział w reformowaniu programu nauczania na studiach matematycznych, w latach 1993-1996 był dyrektorem Instytutu Matematyki, przyczynił się do aktywizacji kontaktów międzynarodowych środowiska gdańskiego. Między innymi dzięki jego namowom pracowali i uczyli w Gdańsku przez pewien okres tacy matematycy, jak Krzysztof Gawędzki, Viktor Zvyagin, Boris Gelman i Andrzej Borisowicz, nie wspominając o krótszych pobytach znanych matematyków z całego świata, a także wyjazdach gdańskich matematyków do ośrodków zagranicznych. Jeszcze w Gdańsku był promotorem doktoratu Andrzeja Łęckiego na UG, a opiekował się także w tym czasie Grzegorzem Graffem (doktorat w 1999 roku na UAM) i Piotrem Nowakiem-Przygodzkim (doktorat 2014 - promotor Grzegorz Graff). Warto podkreślić też wkład prof. Marzantowicza w organizację wielu konferencji naukowych, w szczególności cykl konferencji o wysokim prestiżu międzynarodowym „Topological and Variational Methods in Nonlinear Analysis” organizowanych m.in. w Gdańsku, Juracie, Toruniu, Będlewie.

W roku 1996 Wacław Marzantowicz przeniósł się do Poznania na Uniwersytet Adama Mickiewicza, gdzie kieruje Zakładem Geometrii i Topologii. W roku 2002 otrzymał tytuł profesora. Jego związki z ośrodkiem gdańskim nie ustają. Na przykład w roku 2013 pod jego opieką doktorat obroniła Justyna Signerska z PG, a w latch 2017-2019 na stażu podoktorskim w Poznaniu przebywał Janusz Przewocki z UG. Wcześniej  Andrzej Borysowicz, Grzegorz Graff,  Piotr Nowak-Przygodzki, i na koniec Joanna Janczewska oraz Marek Izydorek,  byli wykonawcami w  kierowanych przez niego kolejnych grantach KBN,  później MSWiN i  NCN.

Profesor Marzantowicz swoją pracę na rzecz środowiska matematycznego wykonuje też w Polskim Towarzystwie Matematycznym. W latach 1993 był prezesem Oddziału Gdańskiego, w kadencji 2011-2013 był wiceprezesem PTM, zaś w latach 2014-2019 jego prezesem. W latach 2010-2018 był przedstawicielem PTM w  Council of European Mathematical Society l, a na kadencję 2020-2022 wybrany do tego ciała jako przedstawiciel członków  indywidualnych EMS.  W tym czasie podejmował wiele inicjatyw. W szczególności poprawiając sytuację finansową Towarzystwa, a także zwiększając jego rolę w mediach, czego przykładem jest ogłoszenie przez Senat RP  roku 2019 Rokiem Matematyki w Polsce z okazji 100-lecia PTM.

Dorobek naukowy prof. Marzantowicza koncentruje się głównie wokół zastosowań metod topologicznych w analizie nieliniowej, układach dynamicznych, a ostatnio topologii stosowanej, obejmuje ok. 70 prac oryginalnych. W roku 2003 otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za wyniki w analizie nieliniowej i topologicznej teorii punktów okresowych. W szczególności wraz z J. Jezierskim napisał monografię „Homotopy Methods in Topological Fixed and Periodic Points Theory” wydaną przez wydawnictwo Springera w roku 2006 i m.in. będącą podstawą do wyróżnienia autorów Nagrodą Ministra . Także skrypt z teorii liczb napisany z P. Zarzyckim w UG jeszcze w 1985,  wydany później przez Wydawnictwo UAM, w 1999, a finalnie w formie podręcznika przez PWN w 2005 roku, cieszy się niesłabnącym powodzeniem.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Październik 2020 - 21:00; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Styczeń 2021 - 22:10; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk