prof. dr hab. Andrzej W. Mostowski

Profesor Andrzej Włodzimierz Mostowski urodził się 9 maja 1931 roku w Łodzi. Będąc studentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Uniwersytecie Łódzkim pracował jednocześnie w latach 1951-1952 jako zastępca asystenta na tym Wydziale. Po ukończeniu studiów w Łodzi przeniósł się na magisterskie studia na Uniwersytet Warszawski, gdzie w latach 1953-1954 pracował jako asystent. Od 1954 był adiunktem w Dziale Algebry Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Tytuł doktora nauk matematycznych uzyskał w 1960 roku w Instytucie Matematycznym PAN. Promotorem pracy doktorskiej był prof. Dr hab. Jerzy Łoś. Od 1959 roku pracował ponownie w Uniwersytecie Warszawskim i tamże w 1967 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i objął stanowisko docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1990 roku, a w 1996 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

W 1971 roku Profesor przeniósł się z Uniwersytetu Warszawskiego na nowo powołany Uniwersytet Gdański. Rozwinął ożywioną działalność naukową w środowisku gdańskim tworząc seminarium „środowe", które odbywa się nadal po dzień dzisiejszy.

Profesorowi udało się zintegrować szerokie grono ludzi o różnych zainteresowaniach spośród pracowników Instytutu Matematyki UG, pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej, Instytutu Podstaw Informatyki PAN, doktorantów zagranicznych. Początkowo seminarium było poświęcone teorii grup, z czasem przekształciło się z seminarium algebraicznego w informatyczne. Seminarium wielokrotnie gościło referentów z różnych stron świata.

W latach 1971-1974 Profesor pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UG, a w kadencji 1984-1987 był dyrektorem. W latach 1971-1984 był kierownikiem Zakładu Algebry, od 1984 do przejścia na emeryturę w 2009 roku był kierownikiem Zakładu Informatyki. Rok akademicki 1989/90 Profesor spędził na Saddam University w Bagdadzie. Od 1972 roku współpracował naukowo z Politechniką Gdańską prowadząc seminaria, konsultacje oraz wykłady na Studiach Doktoranckich.

Wypromował 13 doktorów; dziś troje ma stopień doktora habilitowanego, dwóch tytuł profesora. Profesor był recenzentem kilkunastu wniosków o nominacje profesorskie, kilkunastu rozpraw habilitacyjnych i około 40 rozpraw doktorskich w wielu polskich ośrodkach akademickich. Pod kierunkiem Profesora około 150 studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego napisało prace magisterskie. Profesor aktywnie wspierał szkolenie nauczycieli na Podyplomowym Studium Podstaw Informatyki, a także utworzenie kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UG, co nastąpiło w roku 2000.

Profesor Mostowski był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 1983-1987 był prezesem Oddziału Gdańskiego PTM.

Profesor Mostowski jest wysoko cenionym autorytetem w środowisku matematycznym i informatycznym. Wyrazem tego są zaproszenia do wygłoszenia referatów plenarnych na konferencjach międzynarodowych:

  • Conference on decision problems in group theory, Irvine USA 1969,
  • Fundamentals of Computation Theory, Szeged Węgry 1981,
  • Les arbres en algebre et en programmation, Lille Francja 1979 ,
  • Automata theory : infinite computations, Dagstuhl Niemcy 1991 - Games with forbidden positions.

W dorobku Profesora można wyróżnić kilka cykli tematycznych. Pierwszy cykl prac dotyczy strukturalnej teorii grup abelowych oraz grup nilpotentnych. W kolejnym cyklu Profesor zajmował się problematyką rozstrzygalności w teorii grup, a później także zagadnieniami rozstrzygalności w logice i teorii programowania. Do szczególnych osiągnięć Profesora zaliczyć trzeba wprowadzenie nowych metod badań nad problemami rozstrzygalnymi. Wyniki uzyskane w tej dziedzinie postawiły Go w rzędzie najwybitniejszych specjalistów. Dalsze wartościowe wyniki Profesor uzyskał w badaniach nad różnymi podteoriami arytmetyki wielu następników oraz ich związkami z odpowiednimi klasami automatów.

Wyniki uzyskane przez Profesora Mostowskiego są często cytowane w renomowanych czasopismach naukowych. Przykładowo, w monografii „Handbook of Theoretical Computer Science" - ed. Jan van Leeuwen, Elsevier Science Publishers 1990 znalazł się pokaźny fragment rozdziału 4, autorstwa W.Thomasa poświęcony omówieniu wyników Profesora dotyczących klasyfikacji zbiorów rozpoznawanych przez automaty na drzewach. Pewne warunki akceptowalności dla niedeterministycznych automatów na drzewach nieskończonych przyjęło się w literaturze nazywać warunkami Mostowskiego (por. prace D. Janin, N. Klarlund, I.Walukiewicz, D.Niwiński).

Profesor był wielokrotnie nagradzany nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za badania naukowe (1973, 1978, 1979, 1980, 1983, 1986, 1988)

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Październik 2020 - 20:56; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Październik 2020 - 20:56; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk