prof. dr hab. Władysław A. Majewski

Profesor Majewski związany jest z Instytutem Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego od roku 1973. Przybył tutaj z Torunia jako świeżo wypromowany doktor i tutaj przeszedł wszystkie dalsze szczeble kariery akademickiej. Tytuł doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskał w roku 1985, a tytuł profesora w roku 1997.

Dziedziną zainteresowań Profesora jest fizyka matematyczna. Większość jego prac poświęcona jest zastosowaniom zaawansowanych metod analizy funkcjonalnej i algebr operatorowych w kwantowej fizyce statystycznej i kwantowej teorii pola. Idee te zaszczepił grupie swoich wychowanków. Zyskały one również uznanie w wielu ośrodkach naukowych na świecie, czego owocem było nawiązanie współpracy z uniwersytetami we Włoszech, RPA, Japonii i Chinach. Dobitnym wyrazem jego pozycji naukowej było również reprezentowanie gdańskiego ośrodka w Komitecie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Profesor Majewski pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki przez dwie kadencje. W tym czasie wniósł niemały wkład w rozwój Wydziału. Do Jego głównych osiągnięć należy zaliczyć nawiązanie współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, co zaowocowało uruchomieniem międzyuczelnianego kierunku fizyka medyczna. Kierunek ten cieszy się popularnością wśród kandydatów na studia i stanowi duże wzbogacenie oferty edukacyjnej naszego wydziału.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Październik 2020 - 20:01; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Październik 2020 - 20:02; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk