Program studiów licencjackich (2018-2021)

STUDIA I STOPNIA (3-letnie dzienne)

Fizyka medyczna - 2018 - 2021

Na każdym roku student powinien uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS
z przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych (do wyboru).

I rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

I ROK - SEMESTR 1

Wstęp do fizyki z elementami matematyki wyższej

15

45  

60

Z/Zo

6

Analiza matematyczna ( I + II )

30

60

 

90

E/Zo

8

Technologia informacyjna

 

 

30

30

Zo

4

Podstawy fizyki dla fizyki medycznej I

45

45

 

90

E/Zo

8

Logika z elementami semiotyki

15

 

 

15

Zo

1

Etyka

15

 

 

15

Zo

1

Język angielski

  60   60 Zo 2

Razem semestr 1

120

210

30

360

 

30

I ROK - SEMESTR 2

Analiza matematyczna ( I+II )

30

45

 

75

E/Zo

6

Algebra liniowa

30

30  

60

E/Zo

5

Wstęp do programowania

   

30

30

Zo

2

Podstawy fizyki dla fizyki medycznej II

45

30

 

75

E/Zo

5

Pracownia fizyczna 1 (mechanika z termodynamiką) *)

 

 

45

45

Zo

3

Chemia medyczna

30

   

30

E 2

Psychologia z elementami psychologii klinicznej

30  

 

30

Zo

2

Język angielski

 

60

 

60

E

3

Wychowanie fizyczne

 

30

 

30

Z

0

Wykład z nauk społecznych *)

15     15 Z 2

Razem semestr 2

180

195

75

450

 

30

             

Razem I rok

300

405

105

810

 

60

II rok

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

II ROK - SEMESTR 3

Metody matematyczne fizyki medycznej *)

30

30  

60

E/Zo

4

Metody obliczeniowe fizyki medycznej *)

30

 

30

60

Z/Zo

4

Podstawy fizyki dla fizyki medycznej III *)

30

30

 

60

E/Zo

4

Pracownia fizyczna 1 (elektromagnetyzm i spektroskopia) *)

 

 

45

45

Zo

4

Anatomia prawidłowa

20

 

15

35

E/Z

4

Fizjologia

20

 

 

20

E

3

Podstawy medycyny klinicznej i jej diagnostyki obrazowej

30 15   45 E/Z 4

Podstawy ekonomiki i zarządzania w ochronie zdrowia

15     15 Zo 1

Prawo medyczne w ochronie radiologicznej

10     10 Zo 1

Podstawy metodologii badań naukowych

10     10 Zo 1

Razem semestr 3

195

75

90

360

 

30

II ROK - SEMESTR 4

Elementy statystyki

 

 

45

45

Zo

3

Laboratorium sygnałów medycznych *)

 

  30

30

Zo

2

Podstawy fizyki współczesnej- fizyka kwantowa *)

30 30

 

60

E/Zo

5

Pracownia fizyczna 2 do fizyki kwantowej i biofizyki *)

 

 

60

60

Zo

4

Podstawy fizyki teoretycznej dla fizyki medycznej I

30

30

 

60

E/Zo

4

Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

15

   

15

Z 1

Biofizyka układów biologicznych

30

 

 

30

E

2

Wykład z nauk humanistycznych *)

15     15 Z 2

Kurs przygotowawczy do praktyk w ZOZ

20

 

 

20

Z

1

Praktyka, 4 tygodnie

        Z 6

Razem semestr 4

125

75

135

335

 

30

             

Razem II rok

320

150

210

680

 

60

III rok

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

For. zal.

ECTS

III ROK - SEMESTR 5

Laboratorium elektrofizjologiczne *)

 

  15

15

Zo

1

Fizyka promieniowania jonizującego *)

30

15

45

90

E/Zo/Zo

8

Podstawy fizyki teoretycznej dla fizyki medycznej II

30

30

 

60

E/Zo

4

Biotermodynamika z elementami fizyki statystycznej

30

30

 

60

E/Zo

4

Podstawy radiologii i kontrola jakości w radiologii

30

 

30

60

E/Zo

4

Radiobiologia, dozymetria, ochrona radiologiczna, kurs ochrony radiologicznej pacjenta

30

30

 

60

E/Z

4

Wykłady do wyboru *)

45     45 Zo 3

Wykład ogólnouczelniany *)

30     30 Zo 2

Razem semestr 5

225

105

90

420

 

30

III ROK - SEMESTR 6

Aparatura medyczna

30

 

30

60

E/Zo

5

Podstawy radioterapii i kontrola jakości w radioterapii

30

  30

60

E/Z

6

Podstawy medycyny nuklearnej i kontrola jakości w medycynie nuklearnej

15  

15

30

E/Zo

3

Wykłady do wyboru *)

45

 

15

60

Zo/Zo

4

Seminarium licencjackie *)

 

30

 

30

Zo

2

Przygotowanie pracy i egzaminu licencjackiego *)

          10

Razem semestr 6

120

30

90

240

 

30

             

Razem III rok

345

135

180

660

 

60

*) przedmioty zawierające możliwości do wyboru

WYKŁADY DO WYBORU:

Fizyka medyczna w neurologii

Fizyka medyczna w kardiologii

Histroia medycyny z historią kardiologii

Informatyka kardiologiczna

Język angielski- terminologia radiologiczna

Język angielski- terminologia informatyczna

Pozytonowa tomografia emisyjna

Ultrasonografia

Spektroskopia układów biologicznych

Teoria chaosu i jej zastosowanie w medycynie- fakultet posiada laboratoria w wymiarze 15 godzin

Modelowanie przestrzenne układów biologicznych

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. Listopad 2018 - 10:23; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Grudzień 2018 - 09:53; osoba wprowadzająca: Alicja Kwapińska-Zurita