Współpraca z pracodawcami - Informatyka

Instytut Informatyki prowadzi stałą współpracę z pracodawcami. Na Wydziale istnieje Rada Konsultacyjna tego kierunku, w której zasiadają przedstawiciele pracodawców. Rada Konsultacyjna jest ciałem doradczym i opiniotwórczym w zakresie programów studiów.

Współpraca z poszczególnymi firmami z branży IT ma również wymiar praktyczny:

  • studenci realizują swoje projekty w ramach przedmiotu Projekt zespołowy pod okiem przedstawicieli firm
  • studenci odbywają dodatkowe staże (często staż w firmie jest nagrodą w konkursach, które odbywają się na Wydziale)
  • niektóre przedmioty dla studentów prowadzone są przy współudziale pracodawców
  • firmy organizują na Wydziale dodatkowe warsztaty/wykłady dla studentów

Firmy zainteresowane podjęciem współpracy z Wydziałem proszone są o kontakt:

 

Spotkania z pracodawcami
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 1. Marzec 2014 - 10:33; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk Ostatnia zmiana: wtorek, 10. Listopad 2020 - 20:28; osoba wprowadzająca: Hanna Furmańczyk