Cykl kolokwiów z dziedziny matematyki

ROK 2000

Dr hab. Grzegorz Banaszak UAM Poznań,  Algebraiczna K-teoria ciał liczbowych i klasyczne hipotezy w teorii liczb 02.03.2000

Prof. dr hab. Zbigniew Semadeni Uniwersytet Warszawski,  Pojęcie prawdy w matematyce i dydaktyce matematyki,  06.04.2000

Dr Andrzej Daszkiewicz UMK Toruń,  Monstrualne majaczenie,  13.04.2000

Prof. dr hab. Tadeusz Figiel IM PAN Sopot,  Kilka słó[w o wynikach W.T.Gowersa 11.05.2000

Prof. dr hab. Józef Przytycki George Washington University USA,  Skein moduły: od 3-kolorowania do twierdzenia Koncewicza o niezmiennikach Wasiliewa, 13.05.2000

Dr hab. Zbigniew Marciniak Uniwersytet Warszawski,  Pierścienie grupowe i geometria,  09.11.2000

Prof. dr hab. Andrzej Skowroński UMK Toruń,  Algebry półniezmienników kołczanów,  23.11.2000

Prof. dr hab. Roman Srzednicki UJ Kraków,  Twierdzenie Lefschetza i dynamika chaotyczna równań z opóźnionym argumentem, 14.12.2000

 

ROK 2001

Prof. dr hab. Wojciech Bartoszek PG w Gdańsku,  O atraktorach i zbieżności iteracji operatora Markowa,  11.01.2001

Prof. dr hab. Stanisław Łojasiewicz UJ w Krakowie,  Geometria semi- i sub-analityczna,  25.01.2001

Prof. dr hab. Andrzej Nowicki UMK w Toruniu,  Różniczkowania wielomianowych algebr, 05.04.2001

Prof. dr hab. Witold Marciszewski Uniwersytet Warszawski,  O topologii przestrzeni liniowych metrycznych, 24.04.2001

Prof. Dušan Repovš Uniwersytet w Ljubljanie (Słowenia),  Cell-like mappings and their applications in geometric topology, 10.05.2001

Prof. David Schmidt Uniwersytet w Kansas USA,  Model checking and abstraction,  30.05.2001

Prof. dr hab. Lech Górniewicz UMK w Toruniu,  Trzy metody topologiczne opisu zbioru rozwiązań problemów brzegowych,  01.06.2001 format

Prof. dr hab. Wacław Marzantowicz UAM w Poznaniu,  Dynamika homotopijna,  25.10.2001

Dr Krzysztof Ciesielski UJ w Krakowie,  O pewnych problemach elementarnej geometrii, prostych, trudniejszych i wciąż otwartych,  06.12.2001

 

ROK 2002

Prof. dr hab. Olga Macedońska Politechnika Śląska w Gliwicach,  Groupland,  10.01.2002

Prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula Uniwersytet Warszawski, Ilorazy przez działanie grup od Hilberta przez XX wiek, 08.03.2002

Prof. dr hab. Jerzy Kozicki UMCS w Lublinie,  Nieliniowe transformacje całkowe i równania różniczkowe w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach, 04.04.2002

Prof. dr hab. Stanisław Janeczko PW i IM PAN w Warszawie,  Geometryczne i algebraiczne reprezentacje osobliwości,  25.04.2002

Prof. dr hab. Zdzisław Jackiewicz Uniwersytet w Tempe USA,  Ogólne metody liniowe numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych,  09.05.2002

Prof. dr hab. Bronisław Wajnryb IM PAN w Warszawie oraz Technion Hajfa w Izraelu,  Aproksymacja wielomianami wielu zmiennych,  21.11.2002

Prof. dr hab. Bogusław Hajduk z Uniwersytetu Wrocławskiego,  Formy symplektyczne na rozmaitościach,  28.11.2002

Prof. dr hab. Piotr Pragacz IM PAN w Warszawie,  O klasach charakterystycznych dla rozmaitości osobliwych,  12.12.2002

 

ROK 2003

Prof. dr hab. Paweł Traczyk Uniwersytet Warszawski,  Indeks warkoczowy węzła a indeks grafu płaskiego,  20.02.2003

Dr Andrzej Weber Uniwersytet Warszawski,  Motywy Vladimira Voevodsky’ego,  06.03.2003

Prof. dr hab. Franciszek Grabski Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,  Procesy semimarkowskie z przykładami zastosowań,  27.03.2003

Prof, dr hab. Andrzej Palczewski Uniwersytet Warszawski,  Matematyka finansowa dla matematyków,  03.04.2003

Prof. dr hab. Roman Pol Uniwersytet Warszawski,  O strukturze Borelowskiej w przestrzeniach funkcyjnych, 10.04.2003

Prof. Maurice de Gosson Uniwersytet w Karlskronie Szwecja,  A combinatorial approach to the Maslov index; application to the metaplectic group, 13.05.2003

Prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski IM PAN w Sopocie,  Kołmogorow i probabilistyka XX wieku, (w stulecie urodzin A.N. Kołmogorowa),  30.10.2003

Prof. dr hab. Robert Alicki IFTiA UG w Gdańsku,  Kwantowa matematyka na przykładzie torusa, 27.11.2003

Prof. dr hab. Władysław Wilczyński Uniwersytet Łódzki,  Wpływ Jubilata na rozwój funkcji rzeczywistych (z okazji 80-tej rocznicy urodzin Prof. zw. Dr hab. Stanisława Lipińskiego),  04.12.2003

 

ROK 2004

Prof. dr hab. Aleksy Tralle UWM w Olsztynie,  Konstrukcje rozmaitości symplektycznych,  08.01.2004

Prof. dr hab. Stefan Jackowski Uniwersytet Warszawski,  Homotopijne aspekty teorii reprezentacji liniowych grup, 19.02.2004

Prof. dr hab. Paweł Walczak Uniwersytet Łódzki,  Geometria konforemna foliacji płaszczyzny i trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, 04.03.2004

Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk UMK w Toruniu,  Teoria ergodyczna rozłączności w sensie Furstenberga i układy dynamiczne na powierzchniach, 25.03.2004

Prof. dr hab. Mirosław Lachowicz Uniwersytet Warszawski,  Półgrupy stochastyczne i równania reakcji, dyfuzji, 24.05.2004

Prof. dr hab. Tomasz Komorowski UMCS w Lublinie,  Relacje Einsteina w niektórych układach mechaniki statystycznej, 17.06.2004

Prof. dr hab. Michał Karoński UAM w Poznaniu,  Metody probabilistyczne w kombinatoryce, 28.10.2004

Prof. dr hab. Aleksander Pełczyński IM PAN w Warszawie,  Przestrzenie Sobolewa jako przestrzenie Banacha, 29.10.2004

Prof. dr hab. Jerzy Jezierski SGGW w Warszawie,  Minimalizacja ilości punktów periodycznych w klasie homotopii, 04.11.2004

Dr Czesław Bagiński Politechnika Białostocka,  O problemach Burnside, 25.11.2004

 

ROK 2005

Prof. Martin Buhmann Justus-Liebig Uniwersytet w Giessen Niemcy,  Wavelets from Spline Spaces, 13.01.2005

Prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz Uniwersytet Warszawski,  Topologiczne grupy kwantowe: zwarte, lokalnie zwarte i nie będące lokalnie zwartymi,  14.01.2005

Prof. dr hab. Adam Jakubowski UMK w Toruniu,  S-topologia w problemach istnienia analizy stochastycznej, 03.03.2005

Prof. Zbigniew Piotrowski Uniwersytet w Youngstown USA,  Łączna i oddzielna ciągłość, 10.03.2005

Prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski UAM w Poznaniu,  Nieliniowe symetrie w topologii, 28.04.2005

Prof. Dušan Repovš Uniwersytet w Ljubljanie Słowenia,  New results on embeddings of Cantor sets, 06.05.2005

Prof. dr hab. Anna Zdunik Uniwersytet Warszawski,  O dynamice holomorficznej, 15.12.2005

 

ROK 2006

Prof. dr hab. Ewa Damek Uniwersytet Wrocławski,  Stochastyczne rekursje związane z działaniami grup, 09.03.006

Dr hab. Piotr Zakrzewski Uniwersytet Warszawski,  O problemie von Neumanna oraz o charakteryzacji ideałów miary i kategorii, 14.03.2006

Prof. dr hab. Andrzej Skowroński UMK w Toruniu,  Okresowość reprezentacji algebr, 30.03.2006

Dr hab. Prof. PG Joachim Domsta PG w Gdańsku,  Regularne sprzężenie homeomorfizmów odcinka, 06.04.2006

Prof. dr hab. Stanisław Betley Uniwersytet Warszawski,  Ciągi dokładne w algebraicznej K-teorii, 11.05.2006

Prof. dr hab. Henryk Żołądek Uniwersytet Warszawski,  Zespolone afiniczne krzywe algebraiczne z prostą topologią, 09.11.2006

Prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski Uniwersytet Warszawski,  Geometria drzew filogenetycznych, 30.11.2006

Prof. dr hab. Józef Przytycki George Washington University USA,  Dwie drogi homologii Khovanowa przez wielomian Jonesa i przez homologię Hochschilda, 07.12.2006

Prof. dr hab. Marek Bożejko Uniwersytet Wrocławski,  Nieeuklidesowe modele probabilistyki i związki z algebrami von Neumanna i przestrzeniami operatorowymi Effrosa-Pisoera, 14.12.2006

Prof. dr hab. Mirosław Lachowicz Uniwersytet Warszawski, Od równania logistycznego do półtrup stochastycznych, 21.12.2006

 

ROK 2007

Prof. dr hab. Józef Przytycki George Washington University USA,  Wprowadzenie do homologii Khovanowa,  23.02.2007

Prof. dr hab. Stanisław Kwapień UW w Warszawie,  Nierówności maksymalne w analizie matematycznej i teorii prawdopodobieństwa,  07.03.2007

Prof. dr hab. Sławomir Nowak UW w Warszawie,  O klasyfikacji przestrzeni funkcyjnych i dopełnień podzbiorów domkniętych rozmaitości,  26.04.2007

Prof. dr hab. Piotr Pragacz IM PAN w Warszawie, Wielomiany Thoma, 29.11.2007

Prof. dr hab. Jerzy Browkin IM PAN w Warszawie,  Pewne problemy arytmetyczne teorii krzywych eliptycznych,  13.12.2007

 

ROK 2008

Prof. dr hab. Andrzej Tyc UMK w Toruniu,  Grupy kwantowe i algebry Hopfa,  10.01.2008

Prof. dr hab. Adrian Langer UW w Warszawie,  Przestrzenie moduli instantonów,  06.03.2008

Prof. dr hab. Janina Kotus Politechnika Warszawska,  Miary niezmiennicze dla przestępnych funkcji meromorficznych,  27.03.2008

Prof. dr hab. Paweł Traczyk Uniwersytet Warszawski, Homologie Khovanova,  24.04.2008

Prof. Adam Parusiński Uniwersytet Angers Francja,  Injektywne endomorfizmy zbiorów algebraicznych są surjektywne,  30.10.2008

 

ROK 2009

Prof. dr hab. Kazimierz Gęba PG w Gdańsku,  Klasy homotopii odwzorowań niezmienniczych,  08.01.2009

Prof. dr hab. Bogdan Bojarski IM PAN w Warszawie,  Różniczkowanie funkcji mierzalnych, twierdzenia strukturalne typu Whitney’a-Łuzina, 20.01.2009

Prof. dr hab. Tomasz Szarek Uniwersytet Śląski w Katowicach,  O miarach niezmienniczych dla procesów Markowa,  29.01.2009

Prof. dr hab.  Andrzej Granas,  Wkład Polaków do matematyki - wspomnienia i refleksje,  19.03.2009

Prof. dr hab. Stefan Jackowski Uniwersytet Warszawski, Trendy matematyki widziane z perspektywy dziedzin badań medalistów Fieldsa,  26.03.2009

Prof. dr hab. Wacaw Marzantowicz UAM w Poznaniu,  Metody topologiczne znajdowania punktów okresowych 30.04.2009

Prof. dr hab. Vitaly Sushchansky Politechnika Śląska w Gliwicach,  Struktura grupy automorfizmów drzewa z korzeniem,  26.11.2009

Prof. dr hab. Józef Przytycki George Washington University USA,  Quandle - historyczne wprowadzenie i teoria ich homologii,  17.12.2009

 

ROK 2010

Prof. dr hab. Jacek Świątkowski UWr,  Grupy, geometria i krzywizna symplicjalna,  28.01.2010

Prof. Mustafa Korkmaz Middle East Technical University w Ankarze,  Action of mapping class group, 11.02.2010

Prof. dr hab. Honorata Sosnowska Szkoła Główna Handlowa,  Model Kaldora jako przykład ekonomi matematycznej, 22.04.2010

Prof. dr hab. Feliks Przytycki IMPAN W-wa,  Dynamika holomorficzna-metody formalizmu termodynamicznego,  29.04.2010

Prof. dr hab. Aleksander Maliszewski Politechnika Łódzka,  Czy o pochodnych wiemy już wszystko? 04.11.2010

 

ROK 2011

Prof. dr hab Zdzisław Jackiewicz Arizona State University (USA),  Algebraicznie stabilne ogólne metody liniowe, 10.03. 2011

Prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski UAM,  Gładkie versus symplektyczne symetrie rozmaitości,  24.03.2011

Dr hab. Grzegorz Graff  Politechnika Gdańska,  Dyskretna wersja twierdzenia Poincare-Bendixsona o indeksie,   28.04.2011

Prof. Dominique Bakry Universite Paul Sabatier Toulouse (Francja),  Orthogonal polynomials  asociated with diffusions,  05.072011

Prof. dr hab. Lech Górniewicz UMK,  Twierdzenie Lefschetza o punkcie stałym,   03.11.2011

 

ROK 2012

Prof. Arnaud Beauville Laboratoire J.A . Dieudonné at  Nice University  (France),  The Lüroth problem,  27.03.2012

Prof. Adam Ostaszewski   London School of Economics,  Twierdzenie Steinhausa i jego konsekwencje; zwartość po przesunięciach, lokalna versus globalna generyczność, 05.04.2012

Prof. dr hab. Kazimierz Goebel UMCS Lublin,    Egzotyczne konstrukcje w przestrzeniach Banacha,  12.04.2012

Prof.  dr hab. Irmina Herburt Politechnika Warszawska Przekształcenia Lipschitza a wymiar,   10.05.2012

Prof. dr hab. Zbigniew Błocki  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  Zastosowania równania Monge'a-Ampere'a w geometrii rzeczywistej i zespolonej,   01.06 2012

Prof. dr hab. Maciej P. Wojtkowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  Parkietaże jednowymiarowe i rozbicia Markowa, 01.06 2012

Prof. Sander Hille  University of Leiden (Holandia),   On the long-term behaviour of a deterministic system pertrubed by stochastic interventions,  14.06.2012

Prof. Arnaud Beauville Laboratoire J.A . Dieudonné at Nice University (France), The Lüroth problem, 27.03.2012
Prof. dr hab. Piotr Krasoń- Uniwersytet Szczeciński, O zasadzie Local to global, 08.11.2012

ROK 2013
Prof. dr hab. Piotr Dowbor- UMK Toruń, O problemie izomorfizmu i krotności dla modułów nad algebrami oswojonymi, 01.02.2013
Prof.dr hab. Antoni Pierzchalski – U.Łódzki, Operatory Steina-Weissa, 24.10.2013
Prof.dr hab. Andrzej Maciejewski – U.Zielonogórski, Niecałkowalność zagadnienia bryły sztywnej z jednym nieruchomym punktem, 14.11.2013

ROK 2014
Prof. Christoph Eyral – IM PAN Warszawa, The Zariski multiplicity conjecture, 20.02.2014
Prof. dr hab. Piotr Pragacz – IM PAN Warszawa, Wzór Gysina dla wielomianów Halla-Littlewoda, 15.05.2014
Prof. dr hab. Stefan Jackowski – U.Warszawski, Samuel Eilenberg-wielki matematyk z Warszawy, 22.05.2014
Prof. Roman Sznajder – Bowie State University USA, O stożkach, ich zastosowaniach i nie tylko, 12.06.2014

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 27. Styczeń 2014 - 13:30; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech Ostatnia zmiana: poniedziałek, 1. Czerwiec 2015 - 12:32; osoba wprowadzająca: Julita Śmiech