Nowe, wydajne i stabilne emitery do OLED

W ostatnim numerze czasopisma ASC Applied Material&Interfaces, (IF: 9.6, 200 pkt) ukazał się artykuł, którego autorami są pracownicy (dr Michał Mońka, dr Illia Serdiuk, dr Daria Grzywacz, dr hab. Aleksander Kubicki, prof. Piotr Bojarski) oraz doktoranci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii UG (mgr Vladyslav Ievtukhov oraz  mgr Karol Kozakiewicz).

Artykuł opisuje sposób, w jaki udało się zaprojektować, uzyskać i przetestować nowe emisyjne związki organiczne (emitery) do zastosowań w tzw. czwartej generacji OLED.

Łącząc ze sobą zjawiska termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), efektu ciężkiego atomu oraz rezonansowego transferu energii fluorescencji (FRET), opracowano nowe, wydajne i stabilne układy "hiperfluorescencyjne", emitujące światło w czerwonym zakresie spektralnym.

Dzięki współpracy z Politechniką Łódzką oraz Akademią Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, możliwe było przeprowadzenie testów aplikacyjnych, w których urządzenia OLED na bazie nowych układów wykazały ponad dwukrotne zwiększenie stabilności względem wydajności, co jest znaczącym postępem w rozwiązaniu aktualnego problemu technologii OLED.

Uzyskane wyniki wskazują na obiecujący sposób zwiększenia żywotności OLED całkowicie pozbawionych metali ciężkich. W przyszłości, nowe emitery będzie można nanosić na powierzchnie za pomocą technologii druku 3D.

Badania były objęte finansowaniem w ramach grantów LIDER XI (LIDER/47/0190/L-11/19/NCBR/2020, kierownik dr Illia Serdiuk) oraz Sonata 16 (UMO-2020/39/D/ST5/03094, kierownik dr Illia Serdiuk).

 

Link do publikacji: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c19627

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 20. Marzec 2024 - 10:22; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: środa, 20. Marzec 2024 - 10:24; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka