WYKŁAD OTWARTY

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki wraz z Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych zapraszają na wykład otwarty prof. Macieja Wojtkowskiego pt. „Control of spatial and temporal coherence of light used for imaging in scattering media”.

 

Wykład w języku angielskim odbędzie się 15 grudnia 2023 roku o godz. 14.00 w audytorium 1.14 budynku Instytutu Informatyki UG.

 

Prof. Maciej Wojtkowski jest Kierownikiem Międzynarodowego Centrum Badań Oka utworzonego przy Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Liderem Zespołu Optyki Fizycznej i Biofotoniki. Prof. Wojtkowski jest ekspertem w dziedzinie obrazowania biomedycznego. Jego zainteresowania badawcze obejmują Tomografię optyczną OCT i interferometrię stosowaną w obrazowaniu biomedycznym. Jego badania mają znaczący wpływ na rozwój techniki Fouriera w dziedzinie OCT (FdOCT). Za opracowanie i wprowadzenie do praktyki okulistycznej metody tomografii optycznej z detekcją fourierowską w 2012 został wyróżniony Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

 

Abstract:

As part of our work, we developed a new way to describe the effect of spatial light coherence control on imaging in turbid media. As a result, we developed a new tool for imaging biological objects, which we called spatial-temporal optical coherence tomography (STOC-T). In particular, the removal of optical field perturbations caused by optical inhomogeneities of the medium (biological tissue) allows us to image the deeper layers of the sample non-invasively. This unique feature also allows us to quantitatively analyze the dynamics of blood flow in the deep layers of the sample. The new STOC-T method for imaging biological structures of the eye enables in-vivo imaging with microscopic accuracy, but the final imaging results require additional iterative geometric aberration correction algorithms to obtain sharp images.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Grudzień 2023 - 13:49; osoba wprowadzająca: Sylwia Kurek Ostatnia zmiana: piątek, 8. Grudzień 2023 - 14:01; osoba wprowadzająca: Sylwia Kurek