Nauka

Walne zebranie Klastra Q na Uniwersytecie Gdańskim

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 18 Wrzesień, 2023 - 08:04

Rozwój badań nad technologiami kwantowymi oraz merytoryczne i praktyczne wsparcie całej gałęzi polskiego przemysłu kwantowego – to główne cele Klastra Technologii Kwantowych. Walne spotkanie przedstawicieli tej organizacji odbyło się niedawno na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

dr hab. Adam Rutkowski, prof. UG otrzymał dofinansowanie na konferencję naukową w ramach programu DOSKONAŁA NAUKA II

Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 Lipiec, 2023 - 09:43

Program DOSKONAŁA NAUKA II ma na celu prezentację i promocję najnowszych osiągnięć naukowych oraz prac rozwojowych, a także upowszechnianie ich na arenie międzynarodowej poprzez organizację konferencji naukowych, publikację monografii naukowych oraz tłumaczenie ich na języki kongresowe.

Projekt 'Mathematical Structures in Quantum Mechanics'

Pierwszy absolwent szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego w dyscyplinie nauki fizyczne

Ostatnia modyfikacja: środa, 12 Lipiec, 2023 - 12:38

Ricard Ravell Rodríguez jako pierwsza osoba na UG uzyskał stopień doktora w trybie szkół doktorskich. Za rozprawę pt. „Różne poziomy przybliżeń w kwantowych układach otwartych i ich zastosowania” 6 lipca Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne UG przyznała młodemu badaczowi stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych.