Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych w czasie objęcia Gdańska czerwoną strefy zagrożenia epidemicznego od 19 października 2020 r. Zarządzenie Dziekana WMFiI z dnia 17.10.2020 roku.

             

 

Zarządzenie nr 19/2020

Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytetu Gdańskiego

Z dnia 17 października 2020 r.

 

Zmiana organizacji zajęć dydaktycznych w czasie objęcia Gdańska czerwoną strefy

zagrożenia epidemicznego od 19 października 2020 r.

Na podstawie zarządzenia nr 117/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 października 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 115/TR/20 Rektora UG  w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki: 

  • W okresie objęcia Gdańska czerwoną strefą zagrożenia epidemicznego zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zdalnej, poza zajęciami laboratoryjnymi prowadzonymi do tej pory w formie stacjonarnej, które prowadzone są nadal w tej formie. Decyzję o ewentualnej zmianie trybu prowadzenia zajęć ze stacjonarnego na zdalny dla laboratoriów komputerowych podejmują dyrektorzy instytutów administrujący danym kierunkiem studiów.
  • Studenci realizujący prace dyplomowe (magisterskie lub licencjackie) mogą także prowadzić badania naukowe w formie tradycyjnej. Decyzja o prowadzeniu pracy w laboratorium naukowym powinna być poprzedzona analizą dostępności stanowiska pracy, zapewniającym zachowanie dystansu społecznego oraz ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ust i nosa.  
  • Konsultacje pracowników odbywają się w formie zdalnej, natomiast w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się w formie tradycyjnej z zapewnieniem zasad reżimu sanitarnego. Linki do konsultacji opublikowane zostaną na stronie WWW Wydziału.
  • Powyższe zasady obowiązują od 19 października 2020 r. do odwołania.

 

Z uwagi na znaczną dynamikę podejmowanych decyzji prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na temat organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 17. Październik 2020 - 11:46; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka Ostatnia zmiana: sobota, 17. Październik 2020 - 11:51; osoba wprowadzająca: Aneta Lewicka