Zmiany w korzystaniu z wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Zmiany w korzystaniu z wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie

Uwaga Studenci i Doktoranci UG!

1. Na wniosek Parlamentu Studentów UG oraz Rady Doktorantów UG, Władze wprowadziły zmiany w zakresie dostępu wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu. Zmiana polega na poszerzeniu katalogu osób, od których będziecie mogli brać w użytkowanie samochody uprawnione do wjazdu na teren Kampusu, a rozbudowa systemu parkingowego o czytnik legitymacji studenckich i doktoranckich umożliwi likwidację opłaty związanej z wydaniem identyfikatora wjazdu.
2. Studenci i doktoranci spoza Kampusu, aby uzyskać prawo wjazdu, winni posiadać aktualne zaświadczenie z dziekanatu o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych na Kampusie Oliwa".
3. Opłaty wniesione przez studentów i doktorantów na poczet wydania identyfikatora zostaną zwrócone. Procedura zwrotu zostanie przedstawiona niebawem.
4. Zasady rejestracji legitymacji oraz składania wniosków będą przedstawione odrębnym komunikatem.
5. Zmianie ulega termin uruchomienia systemu parkingowego na 01.10.2017

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Lewicka
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 sierpnia 2017 roku, 11:06