fbpx AKTUALIZACJA - KOMUNIKAT w sprawie planowanych zajęć w semestrze letnim 2020/2021 | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

AKTUALIZACJA - KOMUNIKAT w sprawie planowanych zajęć w semestrze letnim 2020/2021

AKTUALIZACJA - KOMUNIKAT w sprawie planowanych zajęć w semestrze letnim 2020/2021

KOMUNIKAT w sprawie realizacji programów studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w semestrze letnim 2020/2021 z bezpośrednim udziałem studentów i prowadzących (w salach dydaktycznych)
 
 
Szanowni Studenci,
 
zgodnie z  Zarządzeniem nr 5/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-Cov-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
 
podajemy uzgodniony z Prorektorem ds. Studentów i Jakości Kształcenia wykaz zajęć, które będą realizowane z bezpośrednim udziałem studentów i prowadzących (w salach dydaktycznych).
 
--------------------------------------------------------------------------------
Na kierunkach:
 
  • Informatyka (I i II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne),
  • Informatyka o profilu praktycznym
 
wszystkie zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej.
 
-----------------------------------------------------------------------------
Na kierunkach:
 
  • Matematyka (I i II stopień),
  • Modelowanie matematyczne i analiza danych (I i II stopień)
 
wszystkie zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej, z zastrzeżeniem, że w formie stacjonarnej będą mogły odbyć się spotkania na kolokwium, egzamin i konsultacje związane z pracami dyplomowymi.
 
----------------------------------------------------------------------------
Na kierunkach:
 
  • Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
  • Fizyka
  • Fizyka medyczna
 
większość zajęć będzie prowadzona w trybie zdalnym, ale część zajęć (zajęcia laboratoryjne) będzie realizowana w trybie stacjonarnym. Wykaz tych zajęć można znaleźć TUTAJ.
 
------------------------------------------------------------------------------
Na kierunku
 
  • Bioinformatyka
 
większość zajęć będzie realizowana zdalnie, ale część zajęć (zajęcia laboratoryjne) będzie realizowana w trybie stacjonarnym. Wykaz tych zajęć można znaleźć TUTAJ.
-------------------------------------------------------------------------
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Lewicka
Treść wprowadzona przez: Aneta Lewicka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 lutego 2021 roku, 9:09