konkurs oraz informacja o braku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Autor
ZOJW
GW
Data publikacji
2023-07-24

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego zakończony w dniu 10.09.2023 r.
Z uwagi na brak chętnych konkurs został nierozstrzygnięty.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 września 2023

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 20 września 2023

 

 

Wymagania:

 

- Tytuł zawodowy magistra lub wyższy w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych.

- Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem algorytmów AI.

- Znajomość technologii frontendowych (Angular, React) oraz backendowych  

  (Spring, Node.js, .NET, MySQL, MongoDB).

- Doświadczenie w tworzeniu i testowaniu  złożonych aplikacji webowych.

- Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

- Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć

   dydaktycznych w tych językach.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres gabriela.wenta@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

  1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

  1. Kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra lub wyższego w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych
  2. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
  3. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko asystenta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

Dziekan   WMFiI

 

/-/

 

                                                                      Prof. dr hab. Piotr Bojarski

Załącznik Rozmiar
inf-ogloszenie-asystent-wrzesien.pdf 311.24 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24 Lipiec, 2023 - 13:52; osoba wprowadzająca: Gabriela Wenta Ostatnia zmiana: wtorek, 12 Wrzesień, 2023 - 13:58; osoba wprowadzająca: Gabriela Wenta