konkurs oraz informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Języków Formalnych Instytutu Informatyki

Autor
ZOJW
GW
Data publikacji
2023-07-24

OGŁOSZENIE

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników dydaktycznych
w Zakładzie Języków Formalnych Instytutu Informatyki.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 sierpnia 2023

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 20 września 2023

 

 

Wymagania:

 

- Stopień naukowy doktora lub wyższy w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych.

- Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu

   informatyki i matematyki.

- Znajomość zagadnień związanych z cyfrowym przetwarzaniem obrazów.

- Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu dydaktycznego i naukowego.

- Znajomość języka polskiego, angielskiego oraz niemieckiego na poziomie pozwalającym na

  prowadzenie zajęć   dydaktycznych w tych językach.

 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres gabriela.wenta@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

  1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

  1. Kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra lub wyższego w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych
  2. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
  3. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko asystenta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

 

Dziekan   WMFiI

 

/-/

 

                                                                 Prof. dr hab. Piotr Bojarski

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24 Lipiec, 2023 - 13:34; osoba wprowadzająca: Gabriela Wenta Ostatnia zmiana: piątek, 8 Wrzesień, 2023 - 12:25; osoba wprowadzająca: Gabriela Wenta