Konkurs oraz informacja o wyniku konkursu - na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Autor
ZOJW
GW
Data publikacji
2023-05-15

OGŁOSZENIE

 

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 czerwca 2023

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 30 czerwca 2023

 

 

 

Wymagania:

 

- tytuł magistra lub wyższy w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych.

- Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu

   informatyki.

- Umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego.

- Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć

   dydaktycznych w tych językach.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres gabriela.wenta@ug.edu.pl następujących dokumentów:

 

  1. Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
  2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

  1. Kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra lub wyższego w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych
  2. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
  3. Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko asystenta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.
Etapem obowiązkowym procesu rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która może mieć formę zdalną. 

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

Załącznik Rozmiar
asystent-inf-2023.pdf 615.82 KB
klauzula.pdf 661.18 KB
wynik-konkursu-asystent-inf.pdf 251.01 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 28 luty, 2023 - 13:48; osoba wprowadzająca: Gabriela Wenta Ostatnia zmiana: piątek, 30 Czerwiec, 2023 - 14:36; osoba wprowadzająca: Gabriela Wenta