Konkurs na zastępstwo na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Matematyki

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Autor
IM
GW
Data publikacji
2022-07-19

OGŁOSZENIE

 

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,
z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
ogłasza konkurs na zastępstwo
na stanowisko adiunkta 
w grupie pracowników dydaktycznych
w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
w Zakładzie Topologii.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668
ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02 września 2022 r. (prosimy o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres: sekretariat.mat@ug.edu.pl)

 

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: umowa o pracę, 100% etatu.

 

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 9 września 2022 r.

 

Słowa Kluczowe: adiunkt, matematyka, Instytut Matematyki, Zakład Topologii, Uniwersytet Gdański

 

 

 

Wymagania:

 

 • Kandydat powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka lub informatyka;
 • Kandydat powinien posługiwać się biegle językiem polskim, a także językiem angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.
 • Co najmniej 8-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w obszarze matematyki lub informatyki;
 • Istotne osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności dydaktycznej.
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych o tematyce związanej z modelowaniem matematycznym i analizą danych lub zastosowaniem technik komputerowych w matematyce.

 

 

Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie
następujących dokumentów:

 

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny
  na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie matematyka lub informatyka
 • Życiorys naukowy zawierający przede wszystkim opis doświadczeń dydaktycznych i popularyzatorskich, oraz dodatkowo wykaz publikacji naukowych, staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych, otrzymanych nagród i stypendiów, wystąpień na konferencjach (wraz z formą prezentacji), informacje o uczestnictwie w projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł z określeniem roli w tych projektach, opis działalności organizacyjnej, inne istotne informacje
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Kandydat może być zaproszony na ewentualną rozmowę kwalifikacyjną z komisją. Rozmowa będzie dotyczyć przygotowania do prowadzenia zajęć dydaktycznych, planów badawczych i planów pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe. Rozmowa może odbyć się w formie telekonferencji.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

 

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

 

 

 

                                                                                                                        Dziekan WMFiI

 

                                                                                                                                  /-/

                                                                                                           

Prof. dr hab. Piotr Bojarski

 

Załącznik Rozmiar
ogloszenie-adiunkt-zastepstwo-072022-zt.pdf 187.93 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19 Lipiec, 2022 - 07:56; osoba wprowadzająca: Gabriela Wenta Ostatnia zmiana: wtorek, 19 Lipiec, 2022 - 07:59; osoba wprowadzająca: Gabriela Wenta