fbpx Konkurs na 1 stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Informatyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Konkurs na 1 stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Informatyki

Konkurs na 1 stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na 1 stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 13-X- 2021 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 20-X-2021 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na czas określony dwóch lat od 2-XI-.2021 r.

SPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, oraz inne informacje znajdują się poniżej w dokumencie zatytułowanym Konkurs na st. Asystenta w II UG . Prosimy zapoznać się z jego treścią.

Dokumenty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat.inf@ug.edu.pl