fbpx konkurs na na stanowisko: Student-Stypendysta w projekcie SONATA-BIS 9, Matematyka Obliczeniowa w Mechanice Kwantowej oraz informacja o rozstrzygnięciu konkursu | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

konkurs na na stanowisko: Student-Stypendysta w projekcie SONATA-BIS 9, Matematyka Obliczeniowa w Mechanice Kwantowej oraz informacja o rozstrzygnięciu konkursu

konkurs na na stanowisko: Student-Stypendysta w projekcie SONATA-BIS 9, Matematyka Obliczeniowa w Mechanice Kwantowej oraz informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Oferta pracy na stanowisku Student-Stypendysta w projekcie: SONATA-BIS 9, Matematyka Obliczeniowa w Mechanice Kwantowej.

UMO-2019/34/E/ST1/00390, kierownik: dr hab. Karolina Kropielnicka

 

WYMAGANIA

 

Kandydaci powinni:

 • Posiadać stopień magistra matematyki
 • Być uczestnikiem studiów doktorskich lub doktorantem w szkole doktorskiej
 • Mieć doświadczenie programowania w Pythonie lub Matlabie oraz umiejętność wykorzystywania programu Mathematica lub Maple
 • Posiadać zaawansowaną wiedzę w matematyce obliczeniowej, w szczególności powinni orientować się w rozwinięciach asymptotycznych, wykorzystaniu metod spektralnych, dekompozycji pola wektorowego czy algebr Liego
 • Widzieć swoją przyszłość w nauce
 • Być gotowi do stuprocentowego zaangażowania się w projekt

 

OPIS ZADAŃ

 • Praca nad nowymi metodami obliczeniowymi (w szczególności rozwinięciami asymptotycznymi) dla równań różniczkowych
 • Sprawdzanie i dowodzenie zbieżności i stabilności wyprowadzonych podejść
 • Implementowanie nowych metod, porównywanie do innych istniejących
 • Pisanie prac naukowych
 • Aktywny udział w dyskusjach, seminariach, warsztatach, konferencjach i innych programach tematycznych
 • Praca nad rozprawą doktorską

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA

 • Czas trwania stypendium: 12 miesięcy, od 01.09.2021 - 31.08.2022
 • Wysokość stypendium: 3000zł / miesiąc
 • Doktorant może liczyć na finansowanie (w ramach projektu) udziału w warsztatach, konferencjach, konsultacjach związanych z zadaniami wykonywanymi w projekcie
 • Praca badawcza będzie wykonywana w Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG pod kierunkiem dr hab. Karoliny Kropielnickiej (kierownika projektu)

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenia proszę przesyłać do 06.08.2021 r. na adres email: kkropielnicka@impan.pl 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Podanie
 • Wypełnioną klauzulą informacyjną dostępną po kontakcie e-mailowym (kkropielnicka@impan.pl)
 • Życiorys zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej
 • Opis przeprowadzonych dotychczas padań naukowych
 • Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail kkropielnicka@impan.pl
 • O terminie i formie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
ZałącznikWielkość
PDF icon konkurs_rozstrzygniecie.pdf795.44 KB