Historia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

XV wykład im. Andrzeja Jankowskiego Wykład wygłosi: Emmanuel Breuillard (Université Paris-Sud)

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13

Workshop on low dimensional conformal structures and their groups

Autor: 
HFurmańczyk
piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


W dniach 27-29 czerwca 2012 odbył się w Gdańsku Workshop on low dimensional conformal structures and their groups współorganizowany przez Instytut Matematyki UG. Szczegóły

The Third W.Killing and K.Weierstrass Colloquium

Autor: 
HFurmańczyk
piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


W dniach 28-30 marca 2012 roku Instytut Matematyki współorganizował The Third W.Killing and K.Weierstrass Colloquium. Szczegóły

Cykl kolokwiów z dziedziny matematyki

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


Instytut Matematyki przy wspraciu Gdańskiego Oddziału PTM, Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora zorganizował cykl kolokwiów.


 ROK 2000Dr hab. Grzegorz Banaszak UAM Poznań,  Algebraiczna K-teoria ciał liczbowych i klasyczne hipotezy w teorii liczb 02.03.2000Prof. dr hab. Zbigniew Semadeni Uniwersytet Warszawski,  Pojęcie prawdy w matematyce i dydaktyce matematyki,  06.04.2000Dr Andrzej Daszkiewicz UMK Toruń,  Monstrualne majaczenie,  13.04.2000Prof. dr hab. Tadeusz Figiel IM PAN Sopot,  Kilka słó[w o wynikach W.T.Gowersa 11.05.2000Prof. dr hab. Józef Przytycki George Washington University USA,  Skein moduły: od 3-kolorowania do twierdzenia Koncewicza o niezmiennikach Wasiliewa, 13.05.2000Dr hab. Zbigniew Marciniak Uniwersytet Warszawski,  Pierścienie grupowe i geometria,  09.11.2000Prof. dr hab. Andrzej Skowroński UMK Toruń,  Algebry półniezmienników kołczanów,  23.11.2000Prof. dr hab. Roman Srzednicki UJ Kraków,  Twierdzenie Lefschetza i dynamika chaotyczna równań z opóźnionym argumentem, 14.12.2000 ROK 2001Prof. dr hab. Wojciech Bartoszek PG w Gdańsku,  O atraktorach i zbieżności iteracji operatora Markowa,  11.01.2001Prof. dr hab. Stanisław Łojasiewicz UJ w Krakowie,  Geometria semi- i sub-analityczna,  25.01.2001Prof. dr hab. Andrzej Nowicki UMK w Toruniu,  Różniczkowania wielomianowych algebr, 05.04.2001Prof. dr hab. Witold Marciszewski Uniwersytet Warszawski,  O topologii przestrzeni liniowych metrycznych, 24.04.2001Prof. Dušan Repovš Uniwersytet w Ljubljanie (Słowenia),  Cell-like mappings and their applications in geometric topology, 10.05.2001Prof. David Schmidt Uniwersytet w Kansas USA,  Model checking and abstraction,  30.05.2001Prof. dr hab. Lech Górniewicz UMK w Toruniu,  Trzy metody topologiczne opisu zbioru rozwiązań problemów brzegowych,  01.06.2001 formatProf. dr hab. Wacław Marzantowicz UAM w Poznaniu,  Dynamika homotopijna,  25.10.2001Dr Krzysztof Ciesielski UJ w Krakowie,  O pewnych problemach elementarnej geometrii, prostych, trudniejszych i wciąż otwartych,  06.12.2001 ROK 2002Prof. dr hab. Olga Macedońska Politechnika Śląska w Gliwicach,  Groupland,  10.01.2002Prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula Uniwersytet Warszawski, Ilorazy przez działanie grup od Hilberta przez XX wiek, 08.03.2002Prof. dr hab. Jerzy Kozicki UMCS w Lublinie,  Nieliniowe transformacje całkowe i równania różniczkowe w nieskończenie wymiarowych przestrzeniach, 04.04.2002Prof. dr hab. Stanisław Janeczko PW i IM PAN w Warszawie,  Geometryczne i algebraiczne reprezentacje osobliwości,  25.04.2002Prof. dr hab. Zdzisław Jackiewicz Uniwersytet w Tempe USA,  Ogólne metody liniowe numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych,  09.05.2002Prof. dr hab. Bronisław Wajnryb IM PAN w Warszawie oraz Technion Hajfa w Izraelu,  Aproksymacja wielomianami wielu zmiennych,  21.11.2002Prof. dr hab. Bogusław Hajduk z Uniwersytetu Wrocławskiego,  Formy symplektyczne na rozmaitościach,  28.11.2002Prof. dr hab. Piotr Pragacz IM PAN w Warszawie,  O klasach charakterystycznych dla rozmaitości osobliwych,  12.12.2002 ROK 2003Prof. dr hab. Paweł Traczyk Uniwersytet Warszawski,  Indeks warkoczowy węzła a indeks grafu płaskiego,  20.02.2003Dr Andrzej Weber Uniwersytet Warszawski,  Motywy Vladimira Voevodsky’ego,  06.03.2003Prof. dr hab. Franciszek Grabski Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,  Procesy semimarkowskie z przykładami zastosowań,  27.03.2003Prof, dr hab. Andrzej Palczewski Uniwersytet Warszawski,  Matematyka finansowa dla matematyków,  03.04.2003Prof. dr hab. Roman Pol Uniwersytet Warszawski,  O strukturze Borelowskiej w przestrzeniach funkcyjnych, 10.04.2003Prof. Maurice de Gosson Uniwersytet w Karlskronie Szwecja,  A combinatorial approach to the Maslov index; application to the metaplectic group, 13.05.2003Prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski IM PAN w Sopocie,  Kołmogorow i probabilistyka XX wieku, (w stulecie urodzin A.N. Kołmogorowa),  30.10.2003Prof. dr hab. Robert Alicki IFTiA UG w Gdańsku,  Kwantowa matematyka na przykładzie torusa, 27.11.2003Prof. dr hab. Władysław Wilczyński Uniwersytet Łódzki,  Wpływ Jubilata na rozwój funkcji rzeczywistych (z okazji 80-tej rocznicy urodzin Prof. zw. Dr hab. Stanisława Lipińskiego),  04.12.2003 ROK 2004Prof. dr hab. Aleksy Tralle UWM w Olsztynie,  Konstrukcje rozmaitości symplektycznych,  08.01.2004Prof. dr hab. Stefan Jackowski Uniwersytet Warszawski,  Homotopijne aspekty teorii reprezentacji liniowych grup, 19.02.2004Prof. dr hab. Paweł Walczak Uniwersytet Łódzki,  Geometria konforemna foliacji płaszczyzny i trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej, 04.03.2004Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk UMK w Toruniu,  Teoria ergodyczna rozłączności w sensie Furstenberga i układy dynamiczne na powierzchniach, 25.03.2004Prof. dr hab. Mirosław Lachowicz Uniwersytet Warszawski,  Półgrupy stochastyczne i równania reakcji, dyfuzji, 24.05.2004Prof. dr hab. Tomasz Komorowski UMCS w Lublinie,  Relacje Einsteina w niektórych układach mechaniki statystycznej, 17.06.2004Prof. dr hab. Michał Karoński UAM w Poznaniu,  Metody probabilistyczne w kombinatoryce, 28.10.2004Prof. dr hab. Aleksander Pełczyński IM PAN w Warszawie,  Przestrzenie Sobolewa jako przestrzenie Banacha, 29.10.2004Prof. dr hab. Jerzy Jezierski SGGW w Warszawie,  Minimalizacja ilości punktów periodycznych w klasie homotopii, 04.11.2004Dr Czesław Bagiński Politechnika Białostocka,  O problemach Burnside, 25.11.2004 ROK 2005Prof. Martin Buhmann Justus-Liebig Uniwersytet w Giessen Niemcy,  Wavelets from Spline Spaces, 13.01.2005Prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz Uniwersytet Warszawski,  Topologiczne grupy kwantowe: zwarte, lokalnie zwarte i nie będące lokalnie zwartymi,  14.01.2005Prof. dr hab. Adam Jakubowski UMK w Toruniu,  S-topologia w problemach istnienia analizy stochastycznej, 03.03.2005Prof. Zbigniew Piotrowski Uniwersytet w Youngstown USA,  Łączna i oddzielna ciągłość, 10.03.2005Prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski UAM w Poznaniu,  Nieliniowe symetrie w topologii, 28.04.2005Prof. Dušan Repovš Uniwersytet w Ljubljanie Słowenia,  New results on embeddings of Cantor sets, 06.05.2005Prof. dr hab. Anna Zdunik Uniwersytet Warszawski,  O dynamice holomorficznej, 15.12.2005 ROK 2006Prof. dr hab. Ewa Damek Uniwersytet Wrocławski,  Stochastyczne rekursje związane z działaniami grup, 09.03.006Dr hab. Piotr Zakrzewski Uniwersytet Warszawski,  O problemie von Neumanna oraz o charakteryzacji ideałów miary i kategorii, 14.03.2006Prof. dr hab. Andrzej Skowroński UMK w Toruniu,  Okresowość reprezentacji algebr, 30.03.2006Dr hab. Prof. PG Joachim Domsta PG w Gdańsku,  Regularne sprzężenie homeomorfizmów odcinka, 06.04.2006Prof. dr hab. Stanisław Betley Uniwersytet Warszawski,  Ciągi dokładne w algebraicznej K-teorii, 11.05.2006Prof. dr hab. Henryk Żołądek Uniwersytet Warszawski,  Zespolone afiniczne krzywe algebraiczne z prostą topologią, 09.11.2006Prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski Uniwersytet Warszawski,  Geometria drzew filogenetycznych, 30.11.2006Prof. dr hab. Józef Przytycki George Washington University USA,  Dwie drogi homologii Khovanowa przez wielomian Jonesa i przez homologię Hochschilda, 07.12.2006Prof. dr hab. Marek Bożejko Uniwersytet Wrocławski,  Nieeuklidesowe modele probabilistyki i związki z algebrami von Neumanna i przestrzeniami operatorowymi Effrosa-Pisoera, 14.12.2006Prof. dr hab. Mirosław Lachowicz Uniwersytet Warszawski, Od równania logistycznego do półtrup stochastycznych, 21.12.2006 ROK 2007Prof. dr hab. Józef Przytycki George Washington University USA,  Wprowadzenie do homologii Khovanowa,  23.02.2007Prof. dr hab. Stanisław Kwapień UW w Warszawie,  Nierówności maksymalne w analizie matematycznej i teorii prawdopodobieństwa,  07.03.2007Prof. dr hab. Sławomir Nowak UW w Warszawie,  O klasyfikacji przestrzeni funkcyjnych i dopełnień podzbiorów domkniętych rozmaitości,  26.04.2007Prof. dr hab. Piotr Pragacz IM PAN w Warszawie, Wielomiany Thoma, 29.11.2007Prof. dr hab. Jerzy Browkin IM PAN w Warszawie,  Pewne problemy arytmetyczne teorii krzywych eliptycznych,  13.12.2007 ROK 2008Prof. dr hab. Andrzej Tyc UMK w Toruniu,  Grupy kwantowe i algebry Hopfa,  10.01.2008Prof. dr hab. Adrian Langer UW w Warszawie,  Przestrzenie moduli instantonów,  06.03.2008Prof. dr hab. Janina Kotus Politechnika Warszawska,  Miary niezmiennicze dla przestępnych funkcji meromorficznych,  27.03.2008Prof. dr hab. Paweł Traczyk Uniwersytet Warszawski, Homologie Khovanova,  24.04.2008Prof. Adam Parusiński Uniwersytet Angers Francja,  Injektywne endomorfizmy zbiorów algebraicznych są surjektywne,  30.10.2008 ROK 2009Prof. dr hab. Kazimierz Gęba PG w Gdańsku,  Klasy homotopii odwzorowań niezmienniczych,  08.01.2009Prof. dr hab. Bogdan Bojarski IM PAN w Warszawie,  Różniczkowanie funkcji mierzalnych, twierdzenia strukturalne typu Whitney’a-Łuzina, 20.01.2009Prof. dr hab. Tomasz Szarek Uniwersytet Śląski w Katowicach,  O miarach niezmienniczych dla procesów Markowa,  29.01.2009Prof. dr hab.  Andrzej Granas,  Wkład Polaków do matematyki - wspomnienia i refleksje,  19.03.2009Prof. dr hab. Stefan Jackowski Uniwersytet Warszawski, Trendy matematyki widziane z perspektywy dziedzin badań medalistów Fieldsa,  26.03.2009Prof. dr hab. Wacaw Marzantowicz UAM w Poznaniu,  Metody topologiczne znajdowania punktów okresowych 30.04.2009Prof. dr hab. Vitaly Sushchansky Politechnika Śląska w Gliwicach,  Struktura grupy automorfizmów drzewa z korzeniem,  26.11.2009Prof. dr hab. Józef Przytycki George Washington University USA,  Quandle - historyczne wprowadzenie i teoria ich homologii,  17.12.2009 ROK 2010Prof. dr hab. Jacek Świątkowski UWr,  Grupy, geometria i krzywizna symplicjalna,  28.01.2010Prof. Mustafa Korkmaz Middle East Technical University w Ankarze,  Action of mapping class group, 11.02.2010Prof. dr hab. Honorata Sosnowska Szkoła Główna Handlowa,  Model Kaldora jako przykład ekonomi matematycznej, 22.04.2010Prof. dr hab. Feliks Przytycki IMPAN W-wa,  Dynamika holomorficzna-metody formalizmu termodynamicznego,  29.04.2010Prof. dr hab. Aleksander Maliszewski Politechnika Łódzka,  Czy o pochodnych wiemy już wszystko? 04.11.2010 ROK 2011Prof. dr hab Zdzisław Jackiewicz Arizona State University (USA),  Algebraicznie stabilne ogólne metody liniowe, 10.03. 2011Prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski UAM,  Gładkie versus symplektyczne symetrie rozmaitości,  24.03.2011Dr hab. Grzegorz Graff  Politechnika Gdańska,  Dyskretna wersja twierdzenia Poincare-Bendixsona o indeksie,   28.04.2011Prof. Dominique Bakry Universite Paul Sabatier Toulouse (Francja),  Orthogonal polynomials  asociated with diffusions,  05.072011Prof. dr hab. Lech Górniewicz UMK,  Twierdzenie Lefschetza o punkcie stałym,   03.11.2011 ROK 2012Prof. Arnaud Beauville Laboratoire J.A . Dieudonné at  Nice University  (France),  The Lüroth problem,  27.03.2012Prof. Adam Ostaszewski   London School of Economics,  Twierdzenie Steinhausa i jego konsekwencje; zwartość po przesunięciach, lokalna versus globalna generyczność, 05.04.2012Prof. dr hab. Kazimierz Goebel UMCS Lublin,    Egzotyczne konstrukcje w przestrzeniach Banacha,  12.04.2012Prof.  dr hab. Irmina Herburt Politechnika Warszawska Przekształcenia Lipschitza a wymiar,   10.05.2012Prof. dr hab. Zbigniew Błocki  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  Zastosowania równania Monge'a-Ampere'a w geometrii rzeczywistej i zespolonej,   01.06 2012Prof. dr hab. Maciej P. Wojtkowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  Parkietaże jednowymiarowe i rozbicia Markowa, 01.06 2012Prof. Sander Hille  University of Leiden (Holandia),   On the long-term behaviour of a deterministic system pertrubed by stochastic interventions,  14.06.2012

Kongres ICU'2011

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


W dniach 5-8 września 2011 odbył się International Congress on Ultrasonics 2011 organizowany przez Instytut Fizyki Doświadczalnej, szczegóły

Konferencja IWASOM 2011

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


W dniach 17-22 lipca 2011 na Wydziale MFiI odbywała się międzynarodowa konferencja The Third International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (IWASOM’11), szczegóły

Forum Informatyki Teoretycznej 8-9 kwietnia 2011

piątek, 17 stycznia 2014 roku, 11:13


W dniach 8-9.04.2011miała miejsce konferencja FIT organizowana przez Instytut Informatyki, szczegóły