Przydatne informacje

logo Uczelni Fahrencheita

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki jest częścią Uniwersytetu Fahrenheita, zrzeszającej Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański.

ERASMUS+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE.

European University of the Seas – SEA-EU

SEA-EU to sojusz 9 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu, Malty, Włoch, Portugalii oraz Norwegii. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową, a także wspierał innowacje i transfer wiedzy.