Rekrutacja

Rekrutacja

Nasze studia są solidną szkołą stawiania i rozwiązywania problemów, sprawnego i szybkiego uczenia się nowych pojęć, niezależnego formułowania jasno uzasadnionych sądów.
Uczymy umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, rozumienia działania otaczającego nas świata. Dołącz do nas!

Wydział

W obecnym kształcie Wydział istnieje od 2003 roku. Wcześniej, w latach 1970-1991 był to Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, natomiast w latach 1991-2003 - Wydział Matematyki i Fizyki. Wydział tworzą cztery instytuty: Instytut Matematyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki oraz Instytut Informatyki.

Wydział MFI

Przydatne informacje

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki jest częścią Uniwersytetu Fahrenheita, zrzeszającej Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański.

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE.

Wraz z pięcioma zagranicznymi uczelniami nadmorskimi tworzymy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU).