INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU na stanowisko ASYSTENTA w INSTYTUCIE INFORMATYKI UG | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU na stanowisko ASYSTENTA w INSTYTUCIE INFORMATYKI UG

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(poz. 1668)

INSTYTUCJA ZATRUDNIAJĄCA: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański
STANOWISKO: ASYSTENT
DYSCYPLINA NAUKOWA: INFORMATYKA
DATA OGŁOSZENIA: 12-07-2019 rok
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30-08-2019 rok
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA: 13-09-2019 rok
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ: 4

***
KANDYDAT, KTÓRY WYGRAŁ KONKURS: mgr Wojciech Łojkowski

UZASADNIENIE:
Komisja zapoznała się z dokumentacją kandydata i postanowiła rekomendować Radzie Wydziału Pana mgr. Wojciecha Łojkowskiego stwierdzając, że zarówno jego wykształcenie jak i przygotowanie do pracy w prowadzeniu zajęć odpowiadają warunkom konkursu.

Mgr Wojciech Łojkowski ze średnią 4,62 ukończył studia informatyczne na Wydziale MFiI UG. Podczas studiów aktywnie działał w kole naukowym KOLOR, w którym prowadził zajęcia. Był laureatem wielu konkursów z cyklu „Huuuge Game Jam” oraz kilkukrotnym stypendystą Rektora UG.

***
KANDYDATKA, KTÓRA WYGRAŁA KONKURS: mgr Aleksandra Tejszerska

UZASADNIENIE:
Komisja zapoznała się z dokumentacją kandydatki i postanowiła rekomendować Radzie Wydziału Pania mgr. Aleksandrę Tejszerską stwierdzając, że zarówno jej wykształcenie jak i przygotowanie do pracy w prowadzeniu zajęć odpowiadają warunkom konkursu.

Mgr Aleksandra Tejszerska ze średnią 4,53 ukończyła studia informatyczne na Wydziale MFiI UG. Podczas studiów aktywnie działała w kole naukowym KOLOR, w którym prowadziła zajęcia. Była kilkukrotną stypendystką Rektora UG.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

Prof. dr hab. Piotr Bojarski