fbpx ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO STYPENDYSTY W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-16 „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych” | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO STYPENDYSTY W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-16 „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO STYPENDYSTY W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-16 „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych”

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stypendium naukowe w ramach projektu NCN „OPUS 16” 

 

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na stanowisko stypendysty w ramach projektu badawczego OPUS 16 pt. „Struktura energetyczna i własności spektroskopowe jonów 3d3 (Cr3+, Mn4+) w matrycach krystalicznych w warunkach ekstremalnych” o numerze umowy UMO-2018/31/B/ST4/00924 z dnia 18.06.2019 r. realizowanym w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Komisja Stypendialna przyznała stypendium naukowe Panu mgr Mikołajowi Kamińskiemu.

 

 

treść ogłoszenia w załączeniu