fbpx Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Symbol: 
5000

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Kształcenia i Promocji

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Doktoranci

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni