Zakład Języków Formalnych | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki