fbpx Instytut Informatyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Informatyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Informatyki

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 21 58
Symbol: 
5300

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Rozwoju i Promocji

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Kierownicy Pracowni

Profesorowie

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni