Zakład Teorii Mnogości | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki