Zakład Funkcji Rzeczywistych | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki