Zakład Algebry | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki