Zakład Analizy Matematycznej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki