Zakład Sztucznej Inteligencji | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki