Zakład Geometrii | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki