fbpx Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej

Telefon: +48 58 523 25 44
Symbol: 
K203

Kierownik Zakładu

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy naukowo-techniczni