Struktura instytutu | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Struktura instytutu

piątek, 9 stycznia 2015 roku, 9:22

Dyrektor Instytutu

  • prof. UG, dr hab. Aleksander Kubicki
    telefon: +48 58 523 25 12 , telefon do sekretariatu: 58 523 2254 , e-mail: a.kubicki@ug.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

  • prof. UG, dr hab. Bogumił Linde
    telefon: +48 58 523 22 13 , e-mail: fizbl@ug.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Jednostki Instytutu