Terminy i zasady rekrutacji | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Terminy i zasady rekrutacji

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: Wyszukiwarka kierunków

Rekrutacja na Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki na rok akademicki 2019/2020

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Studia stacjonarne

Bioinformatyka, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka, studia stacjonarne II stopnia
Fizyka medyczna, studia stacjonarne I stopnia
Fizyka medyczna, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne II stopnia
Informatyka, profil praktyczny, studia stacjonarne I stopnia
Matematyka, studia stacjonarne I stopnia
Matematyka, studia stacjonarne II stopnia
Modelowanie matematyczne i analiza danych, studia stacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Informatyka, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia