fbpx Pracownicy | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Pracownicy

Pracownicy

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni