fbpx Modelowanie matematyczne i analiza danych - stacjonarne I stopnia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Modelowanie matematyczne i analiza danych - stacjonarne I stopnia | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Modelowanie matematyczne i analiza danych

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Modelowanie matematyczne i analiza danych
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunek Modelowanie matematyczne i analiza danych ma charakter interdyscyplinarny łączący obszary matematyki, fizyki i informatyki. Studenci zdobędą umiejętności konstrukcji modeli matematycznych dla różnych problemów współczesnego świata, projektowania i wykonywania obliczeń numerycznych, korzystania z nowoczesnych technik przetwarzania danych i stosowania właściwych metod statystycznych.Głównymi autami kierunku są:

 • Duża liczba przedmiotów fakultatywnych — ok. 45% zajęć jest indywidualnie wybieranych przez studenta.
 • Możliwość wyboru z czterech głównych specjalności: eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniach, matematyka ekonomiczna*, analiza danych, modelowanie zjawisk fizycznych, lub zaprojektowania własnej ścieżki.
 • Program studiów dopasowany do potrzeb rynku we współpracy z firmami z sektorów ubezpieczeniowych, finansowych i IT.
 • Nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatycznych.
 • Szeroka oferta płatnych praktyk studenckich.

*Od roku akademickiego 2017/2018 matematyka ekonomiczna jest specjalnością na kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku będzie przygotowany zarówno do samodzielnej pracy twórczej jak i do pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Dzięki temu będzie idealnym pracownikiem w takich miejscach jak:

 • działy ryzyka w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych;
 • działy marketingu;
 • firmy zajmujące się usługami z zakresu analizy danych;
 • ośrodkach badawczych;
 • firmy zajmujące się zarządzaniem transportem;
 • firmy energetyczne;
 • instytucje zajmujące się bezpieczeństwem publicznym;
 • firmy usługowo-handlowe;
 • firmy IT tworzące oprogramowanie dla różnych instytucji.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,8

język obcy

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu matematyki.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 lipca 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
09 lipca 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
17 lipca 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon.- pt.: 10:00 - 13:00
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, pok. 127
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 24 83

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 31 marca 2020 roku, 8:24