fbpx Procedura nadawania stopnia doktora habilitowanego | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Jesteś tutaj

Procedura nadawania stopnia doktora habilitowanego

Procedura nadawania stopnia doktora habilitowanego w UG

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 września 2021 roku, 14:32

Poniżej przedstawiony jest dokument zawierający Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego  w Uniwersytecie Gdańskim będący załącznikiem do Uchwaly Senatu UG 121/19.