Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

Telefon: +48 58 523 22 30

Sekretariat Instytutu

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57
pok. 364
80-308 Gdańsk
Symbol: 
5400

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Starsi wykładowcy

Doktoranci

Główni specjaliści

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni