Rada Dziekana, skład i terminy posiedzeń | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Terminy posiedzeń Rady Dziekana

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 października 2019 roku, 8:18

Najbliższe terminy posiedzeń Rady Dziekana:

 

 • 24.10.2019r. 

Skład Rady Dziekana

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 października 2019 roku, 8:20

 

                 Z dniem 10 października 2019 powołuję w skład Rady Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
 1. dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG
 2. dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG
 3. dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG
 4. prof. dr hab. Marek Grinberg
 5. prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki
 6. prof. dr hab. Andrzej Kowalski
 7. dr hab. Marek Krośnicki, prof. UG
 8. dr hab. Henryk Leszczyński, prof. UG
 9. prof. dr hab. Danuta Makowiec
 10. dr hab. Marcin Marciniak, Prof. UG
 11. dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG
 12. prof. dr hab. Tomasz Natkaniec
 13. dr hab. Andrzej Nowik, prof. UG
 14. prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski
 15. dr hab. Witold Rosicki, prof. UG
 16. dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
 17. prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec
 18. prof. dr hab. Andrzej Szepietowski
 19. dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG
 20. prof. dr hab Andrzej Szczepański
 21. dr hab. Marcin Wiesniak, prof. UG
 22. dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG

 

 • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
 1. dr Joanna Gondek
 2. dr Andrzej Borzyszkowski
 3. dr Danuta Jaruszewska - Walczak
 4. dr Hanna Furmańczyk
 5. dr Anna Synak
 6. mgr Julita Śmiech - z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 7. Konrad Wróblewski - przedsatwiciel studentów
 8. Aleksandra Kowalewska - przedstawiciele studentów
 9. mgr Karolina Lademann - przedsatwicielka doktorantów
 10. mgr Bianka Wołoncewicz - przedsawicielka doktorantów

 

 • W skład Rady Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki wchodzą ponadto:
 1. dr Barbara Wolnik - prodziekan
 2. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG - prodziekan
 3. dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG - prodziekan