Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy