fbpx Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Nauki

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy